Výstupy projektu Visegrad v EU - Jak moc na nás záleží?

Pod expertním vedením ředitele Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Vladimíra Bartovice byl před dvěma spuštěn nový projekt "Visegrad v EU - Jak moc na nás záleží?", jehož odborné závěry nyní představujeme.

Shrnutí:

Projekt analyzoval a kriticky hodnotil stopu zemí V4 v EU, deset let po jejich přijetí, formou analýzy úspěchů a nedostatků (jak individuálních, tak sdílených) ve čtyřech klíčových oblastech politik Visegradské skupiny. Zároveň byl zkoumán potenciál budoucí spolupráce v těchto oblastech skrze artikulaci strategických zájmů jednotlivých členů V4 ve výstupech projektu. Nakonec byla hodnocena míra konvergence mezi těmito zájmy.

Cíle projektu:

  • Detailní analýza spolupráce zemí V4 uvnitř EU v nejvýznamnějších oblastech politik, působících na vývoj této spolupráce
  • Analýza současných strategií a zájmů jednotlivých zemí V4 ve zkoumaných oblastech politik
  • Adresování hlavních bodů vzájemné konvergence stejně jako divergence ve zkoumaných oblastech politik
  • Kritické hodnocení potenciálu budoucí spolupráce zemí V4 včetně vypracování závěrečných doporučení

Výstupy projektu:

Čtyři odborníci z řad Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM se zaměřili na dílčí problematiky, jejichž zkoumání bylo v projektu vytyčeno. Těmi jsou: Instituce a Mezinárodní Měnová Unie (Vladimír Bartovic), Jednotný trh (Ivo Šlosarčík), Svoboda, Bezpečnost a Spravedlnost (Věra Řiháčková), Vnější vztahy (David Král).

Všechny dokumenty jsou ke stažení v PDF napravo.

 

Projekt vznikal ve spolupráci s:

Foundation Institute of Public Affairs (Polsko)

Institute for Foreign Affairs and Trade (Maďarsko)

Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (Slovensko)

Projekt zaštítil:

International Visegrad Fund

IVF logo

 

 

 

 

 

 

#V4 #Visegrad #Visegradský fond #spolupráce #strategieInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org