Report | EU-China relations - Will the current crisis change the relationship between the two great powers?

As part of the Café Evropa debate cycle, one of the discussions took place on the relationship and approach between the European Union and China. Among those invited were Magdaléna Slezáková, Ondřej Wagner, David Gardáš and Zdeněk Beránek. You can read a summary of the outputs of individual guests in the report written by our intern Eliška Prostřední.

Show more

Report | Vztahy EU a Číny - Promění současné krize vztah dvou velmocí?

V rámci debatního cyklu Café Evropa, probíhala jedna z diskuzí právě o vztahu a přístupu mezi Evropskou unií a Čínou. Mezi pozvanými byli Magdaléna Slezáková, Ondřej Wagner, David Gardáš a Zdeněk Beránek. Shrnutí výstupů jednotlivých hostů si můžete přečíst v reportu, který napsala naše stážistka Eliška Prostřední.

Show more

INVITATION | Café Evropa online: European commemoration of the Shoah and the fight against Anti-Semitism

We would like to invite you to the next debate in the Café Evropa series, this time on the topic of "European Commemoration of the Shoah Victims and the Fight against Anti-Semitism". The debate will take place on Thursday 23 March at 16:00 online on our Facebook page.

Show more

POZVÁNKA | Café Evropa online: Evropská památka obětem šoa a boj proti antisemitismu

Zveme vás na další debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Evropská památka obětem šoa a boj proti antisemitismu". Debata se bude konat ve čtvrtek 23. března v 16:00 online na naší Facebookové stránce.

Show more

INVITATION | Café Evropa online: EU-China relations - will the current crisis transform the relationship between the two great powers?

We would like to invite you to an online debate as part of the Café Evropa series, this time on the topic "EU-China relations - will the current crisis transform the relationship between the two great powers?" The debate will take place on Monday 20 March at 17:30 online on our Facebook page.

Show more

POZVÁNKA | Café Evropa online: Vztahy EU a Číny – promění současné krize vztah dvou velmocí?

Zveme vás na další debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Vztahy EU a Číny – promění současné krize vztah dvou velmocí?". Debata se bude konat v pondělí 20. března v 17:30 online na naší Facebookové stránce.

Show more

POZVÁNKA: Hospoda Evropa: Stavte se na jedno! Řeč bude o Evropě, jak ji vidíte vy.

Srdečně Vás zveme na neformální debatu u piva. Řeč bude o Evropě, jak ji vidíte vy. Debata se bude konat osobně v Klatovech. První rundu platíme my!

Show more

INVITATION | Café Evropa online: Petr Pavel & Věra Jourová & Vitalij Usatyj: One year after the Russian attack on Ukraine

We would like to invite you to an online debate as part of the Café Evropa series, this time on the topic "Petr Pavel & Věra Jourová & Vitalij Usatyj: One year after the Russian attack on Ukraine" The debate will take place on Friday 24 February at 14:00 online on our Facebook page.

Show more

POZVÁNKA | Café Evropa online: Petr Pavel & Věra Jourová & Vitalij Usatyj: Rok po ruském útoku na Ukrajinu

Zveme vás na další debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Petr Pavel & Věra Jourová & Vitalij Usatyj: Rok po ruském útoku na Ukrajinu". Debata se bude konat v pátek 24. února ve 14:00 online na naší Facebookové stránce.

Show more

INVITATION: Café Evropa online: What has the Czech Presidency brought for the future - how can the Czech Republic build on the previous six months at the head o

We would like to invite you to an online debate as part of the Café Evropa series, this time on the topic "What has the Czech Presidency brought to the future - how can the Czech Republic build on the previous six months at the head of the EU Council?" The debate will take place on Thursday 19 January at 17:30 online on our Facebook page.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org