ČRo Plus | Election Special - EUROPEAN ELECTIONS 2024

EU citizens elect a new European Parliament. How did the election results turn out in the Czech Republic and other European countries? And do the election results reflect the MEPs work in the last term? Žiga Faktor, deputy director and head of EUROPEUM's Brussels office, commented for Czech Radio's special election coverage.

Show more

ČRo Plus | Volební speciál - EUROVOLBY 2024

Obyvatelé EU zvolili nový Evropský parlament. Jak dopadly výsledky voleb v České republice i v jiných evropských zemích? A odráží výsledky voleb práci europoslanců v minulém volebním? Z Bruselu komentuje výsledky pro volební speciál ČRo Plus Žiga Faktor, zástupce ředitele a vedoucí bruselské kanceláře Institutu EUROPEUM.

Show more

Deník N | Ukraine, Moldova and Georgia to the EU?

Last week, the European Union decided to open accession talks with Ukraine and Moldova, while Georgia became a candidate for membership. The countries are embarking on a multi-year journey towards integration, on which many obstacles lie - if only because parts of them are occupied by the Russian Federation. Our senior researcher Jana Juzová commented for Deník N on what awaits these countries, and the whole of the EU-27, in connection with this decision in the coming years.

Show more

Roundtable report | Monitoring of the EU’s Green Policies: Perceptions and Narratives in the Czech and Slovak Information Space

On 17th of January 2023, the EUROPEUM Institute for European Policy organised a closed roundtable discussion titled Monitoring of the EU’s Green Policies: Perceptions and Narratives in the Czech and Slovak Information Space. The discussion was held under the Chatham House Rule and attended by experts on the EU’s green policies and disinformation from think-tank communities and academia as well as by journalists who regularly comment on these topics. The event was moderated by Žiga Faktor, EUROPEUM’s Head of the Brussels Office. A short report from the discussion was prepared by our junior researcher and project manager Tatiana Mindeková.

Show more

Roundtable report | Monitorování ekologických politik EU: Vnímání a narativy v českém a slovenském informačním prostoru

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM uspořádal 17. ledna 2023 uzavřený kulatý stůl s názvem Monitoring zelených politik EU: Vnímání a narativy v českém a slovenském informačním prostoru. Diskuse se konala podle pravidel Chatham House a zúčastnili se jí odborníci na zelené politiky EU a dezinformace z řad think-tanků a akademické obce a novináři, kteří se k těmto tématům pravidelně vyjadřují. Akci moderoval Žiga Faktor, vedoucí bruselské kanceláře EUROPEUM. Krátký report z diskuze připravila naše juniorní výzkumná pracovnice a projektová manažerka Tatiana Mindeková.

Show more

EU MONITOR | THREE RESPONSES TO DISINFORMATION IN THE EUROPEAN UNION

Disinformation and foreign interference have been concerns in global politics for centuries, but social media algorithms have made the current threat more dire as they amplify content based on human frailties such as our obsession with negativity and outrage. Russian interference in the 2016 US federal election and other elections and referenda in at least twenty countries between November 2016 and April 2019, including the Brexit referendum, the French and German elections, and the Ukrainian power grid cyber-attacks, have highlighted the potential for foreign governments to alter the results of an election or undermine democracies using social media and other means. Writes Jakub Ferenčík in his last EU MONITOR.

Show more PDF

EU MONITOR | THREE RESPONSES TO DISINFORMATION IN THE EUROPEAN UNION

Dezinformace a zahraniční vměšování jsou v globální politice problémem již po staletí, ale současná hrozba je díky algoritmům sociálních médií ještě hrozivější, protože posilují obsah založený na lidských slabostech, jako je naše posedlost negativitou a rozhořčením. Ruské zásahy do federálních voleb v USA v roce 2016 a dalších voleb a referend v nejméně dvaceti zemích v období od listopadu 2016 do dubna 2019, včetně referenda o brexitu, francouzských a německých voleb a kybernetických útoků na ukrajinskou energetickou síť, poukázaly na potenciál zahraničních vlád změnit výsledky voleb nebo podkopat demokracie pomocí sociálních médií a dalších prostředků. Píše Jakub Ferenčík ve svém posledním EU MONITORu.

Show more PDF

iDNES: The EU will turn off your appliances. Lies about the Green Deal have taken over the internet in the Czech Republic

Our junior researcher Tatiana Mindeková conducted an analysis of the narratives around the Green Deal in the Czech and Slovak information scene. What kind of misinformation about the EU climate policy is being voiced in mainstream and alternative media? Tatiana Mindeková commented on the results of her research for iDNES.cz.

Show more

iDNES: EU vám vypne spotřebiče. Lži o Green Dealu ovládly internet v Česku

Naše juniorní výzkumná pracovnice Tatiana Mindeková vypracovala analýzu, ve které se věnuje narativům ohledně Zelené dohody na české a slovenské informační scéně. Jaké dezinformace týkající se klimatické politiky Evropské unie zaznívají v mainstreamových i alternativních médiích? Výsledky svého zkoumání Tatiana Mindeková komentovala pro iDNES.cz.

Show more

Report | Monitoring of the EU's Green Policies: Perceptions and Narratives in the Czech and Slovak Information Space

The European Green Deal is the core of the current climate strategy of the European Union, which has set the goal of making Europe a carbon-neutral continent by 2050. In an effort to monitor and counter disinformation narratives about the deal, IRI's Beacon project launched an initiative called the “European Green Deal: Mapping perceptions in Central and Eastern Europe,” in which six partner organizations studied how the deal is perceived in Bulgaria, Czechia, Poland, Romania, and Slovakia. Our project manager and juniour researcher, Tatiana Mindeková, analyzed narratives spread about the Green Deal and the EU’s green policies through Czech chain emails as well as through selected mainstream media and websites known for spreading disinformation.

Show more PDFEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org