Hospodářské noviny | The Czech Republic and the world must stop subsidising fossil fuels. Otherwise we will not solve the climate crisis

One of the biggest obstacles to solving the climate crisis is fossil fuel subsidies. However, they have not received much attention in the Czech Republic. Our senior researcher Kateřina Davidová wrote an article on this topic.

Show more

Hospodářské noviny | Česko i svět musí přestat dotovat fosilní paliva. Jinak klimatickou krizi nevyřešíme

Jednou z největších překážek v řešení klimatické krize jsou fosilní dotace. V Česku se jim ale zatím příliš pozornosti nedostává. Článek na tohle téma napsala naše seniorní výzkumná pracovnice Kateřina Davidová.

Show more

Hospodářské noviny | The Czech Republic and the world must stop subsidising fossil fuels. Otherwise we will not solve the climate crisis

Fossil fuel subsidies are one of the many obstacles to solving the climate crisis. In the Czech Republic, however, not enough attention is paid to them. Our researcher Kateřina Davidová analysed the topic in her commentary for Hospodářské noviny.

Show more

Hospodářské noviny | Česko i svět musí přestat dotovat fosilní paliva. Jinak klimatickou krizi nevyřešíme​

Fosilní dotace jsou jednou z mnoha překážek v rámci řešení klimatické krize. V Česku jim však není věnováno dostatek pozornosti. Téma rozebrala ve svém komentáři pro Hospodářské noviny naše výzkumnice Kateřina Davidová.

Show more

Hospodářské noviny | We are threatened by the influx of refugees and the loss of oil and gas. It is not in our interest to support everything Israel does

"Europe must stand behind Israel and support its right to exist. But that does not mean that it should take a completely unilateral position on the Gaza conflict. It would pay the price for that", says Luuk van Middelaar, a professor and one of the most respected commentators on events in the European Union, in an interview with Hospodářské noviny. Midelaar participated in the Prague European Summit organised, among others, by the EUROPEUM Institute.

Show more

Hospodářské noviny | Hrozí nám příliv uprchlíků a ztráta ropy a plynu. V našem zájmu není podporovat všechno, co Izrael udělá

"Evropa musí stát za Izraelem a podporovat jeho právo na existenci. To ale neznamená, že by měla ke konfliktu v Gaze mít zcela jednostranný postoj. Na to by sama doplatila", říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny Luuk van Middelaar, profesor a jeden z nejrespektovanějších komentátorů dění v Evropské unii. Midelaar se zúčastnil Prague European Summit organizovaného mimo jiné Institutem EUROPEUM.

Show more

Hospodářské noviny: I want the Green Deal, but I'm not paying for it. Resistance to green policies is growing in Europe as people fear high costs

Our Senior Research Fellow Kateřina Davidová commented positively on the controversial Ministry of the Environment's "Fix your grandmother's house" programme in an article in Hospodářské noviny focusing on the perception of green policy in Europe.

Show more

Hospodářské noviny: Green Deal chci, ale platit nebudu. V Evropě sílí odpor proti zelené politice, lidé se bojí vysokých nákladů

Naše seniorní výzkumná pracovnice Kateřina Davidová se v rámci článku Hospodářských novin, který se soustředí na vnímání zelené politiky v Evropě, vyjádřila pozitivně ke spornému programu Ministerstva životního prostředí „Oprav dům po babičce“.

Show more

RANNÍ BRÍFINK: Are you worried about the energies this winter? The next one will be much worse, expert explains

Our research fellow Michal Hrubý was a guest on Hospodářské noviny's Morning Briefing podcast, in which he talked about the energy situation. Are the politicians telling us the truth? Are some industrial enterprises in danger of being disconnected? Find out in this episode of the podcast.

Show more

Hospodářské noviny: Breakthrough: Macedonians and Albanians start talks on EU accession, Fiala flies to Brussels for a U-turn

The leaders of Northern Macedonia and Albania will open their countries' accession talks to the European Union in Brussels on Tuesday, something for which Northern Macedonia has been waiting for over 17 years and Albania for eight. The head of our Brussels office, Žiga Faktor, commented on this fact for Hospodářské noviny. Žiga Faktor also comments on the agreement between Northern Macedonia and Bulgaria. In his view, the EU may have set a precedent by allowing bilateral historical and cultural disputes to become part of the accession process.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org