Hospodářské Noviny: The Czech Republic should get almost 20 billion euro from the recovery budget. Babiš doesn't agree with the distribution

Our Vít Havelka for Hospodářské Noviny on the negative attitude of the Czech Prime Minister towards the recovery budget introduced by European Commission.

Show more

Hospodářské Noviny: Česko by mělo dostat téměř 20 miliard eur z krizové pomoci státům EU. Babiš s rozdělením nesouhlasí

Náš Vít Havelka poskytl komentář pro Hospodářské Noviny, v nichž hovoří o negativním postoji premiéra České republiky k záchrannému balíčku navrženého Evropskou komisí k podpoře evropských ekonomik.

Show more

Hospodářské noviny: Babiš goes to Brussels to fight for billions. Don't tell us how to use them, he says to the EU

The European Commission, together with the leaders of the EU Member States, is negotiating the future form of the budget for the 2021-2027 period. Our Vít Havelka commented for Hospodářské noviny on the issue of the Commission's priorities and the reduction of subsidies for the Czech Republic.

Show more

Hospodářské noviny: Babiš jede do Bruselu bojovat o miliardy. Nemluvte nám do jejich využití, vzkazuje unii

Evropská komise společně s lídry členských zemí EU vyjednává budoucí podobu rozpočtu pro roky 2021 a 2027. Negociací se účastní i premiér Andrej Babiš. Problematiku priorit Komise a snižování dotací pro Českou republiku okomentoval pro Hospodářské noviny náš Vít Havelka.

Show more

IHNED.cz: EU supporters are also Czech patriots. Opponents are not proud of Czechia and ignore risks of leaving EU, poll shows

The results of a poll about the attitude of the Czechs towards the EU was published on the site of the Hospodářské noviny daily, IHNED.cz. This poll was conducted by EUROPEUM Institute for European Policy along with Behavio and STEM research institute.

Show more

Hospodárske noviny: Putin can dissolve cabinet and parliament. What are differences between heads of states‘ powers?

Our Martin Michelot commented on the French semi-presidential system for the Hospodárske noviny daily.

Show more

Hospodárske noviny: Putin môže odvolať vládu aj parlament. Čím sa líšia právomoci hláv štátu?

Náš Martin Michelot komentoval pro Hospodárske noviny francouzský poloprezidentský systém.

Show more

Hospodářské noviny: Migration is our main topic within the EU, said Andrej Babiš at GLOBSEC. And Schengen has no logic

Our Martin Michelot was quoted in an article for Hospodářské noviny commenting the speech of Andrej Babiš during the GLOBSEC conference.

Show more

Hospodářské noviny: Migrace je naše hlavní téma v Evropské unii, řekl Babiš na konferenci Globsec. A schengen prý nemá logiku

Náš Martin Michelot byl citován v článku na Hospodářských novinách o projevu Andreje Babiše na konferenci GLOBSEC.

Show more

Hospodářské noviny: With euro or without? Czech Republic tries to resolve the dilemma, what influence to have

Martin Michelot commented for Hospodářské noviny on the future of the EU

Show more PDF