Hospodářské noviny: Remembering Havel: Government approves slogan and priorities for EU Presidency. What are they for?

Our senior research fellow, Vít Havelka, wrote OUTLOOK: 2022 Czech EU Council Presidency, which is mentioned in the article of Hospodářské noviny on the Czech EU Council Presidency.

Zjistit více

Hospodářské noviny: Vzpomínka na Havla: Vláda schválila heslo i priority pro předsednictví EU. K čemu vůbec jsou?

Náš seniorní výzkumný pracovník, Vít Havelka, napsal OUTLOOK: 2022 České předsednictví Rady EU, který je zmiňovaný v článku Hospodářských novin o předsednictví České republiky v Radě EU.

Zjistit více

Hospodářské noviny: No, Brussels has not banned any cars. But the Czech government still needs to finally say a clear yes to electromobility

New cars sold in the EU after 2035 are to have zero tailpipe emissions. It is the electric cars only that meet the zero-emission criterion. The shift to electric vehicles will be what will help the Czech Republic maintain a stable position in the automotive value chain in the long term. Our research fellow Michal Hrubý wrote an article for Hospodářské noviny about the future of electromobility and the automotive industry in the Czech Republic.

Zjistit více

Hospodářské noviny: Ne, Brusel žádná auta nezakázal. Česká vláda ale přesto musí konečně říct jasné ano elektromobilitě

Nová auta prodávaná v EU po roce 2035 mají mít nulové výfukové emise. Kritérium nulových emisí naplňují právě elektromobily. Přesun k výrobě elektromobilů bude to, co z dlouhodobého hlediska pomůže Česku udržet si stabilní pozici v hodnotovém řetězci automobilového průmyslu. Náš výzkumný pracovník Michal Hrubý napsal článek pro Hospodářské noviny o budoucnosti elektromobility a automobilového průmyslu v ČR.

Zjistit více

Hospodářské noviny: Zeman is bothered by him, diplomats praise him. How did Lipavský attract attention in the world?

In Hospodářské noviny, the director of the Institute for European Policy EUROPEUM, Zdeněk Beránek, commented on the current foreign policy activities of Jan Lipavský, who is nominated for the post of Minister of Foreign Affairs.

Zjistit více

Hospodářské noviny: Zemanovi vadí, diplomaté ho chválí. Čím Lipavský upoutal ve světě pozornost?

Ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, Zdeněk Beránek, se pro Hospodářské noviny vyjádřil k dosavadní zahraničně politické činnosti Jana Lipavského, který je nominovaný na post ministra zahraniční.

Zjistit více

Hospodářské noviny: We cannot do without V4, says Babiš as well as the opposition. But a new analysis shows that the alliance doesn't really work

Both the government and the opposition agree on the need to emphasize partnership and cooperation between the Visegrad countries. Our researcher Vít Havelka commented on the position of the Czech Republic within the V4 in an article in Hospodářské noviny.

Zjistit více

Hospodářské noviny: Bez V4 se neobejdeme, tvrdí Babiš i opozice. Nová analýza ale ukazuje, že spojenectví ve skutečnosti nefunguje

Both the government and the opposition agree on the need to emphasize partnership and cooperation between the Visegrad countries. Our researcher Vít Havelka commented on the position of the Czech Republic within the V4 in an article in Hospodářské noviny.

Zjistit více

Hospodářské noviny: Who is the Czech Republic's key partner?

In Hospodářské noviny's podcast Morning Briefing by Ondřej Houska, our researcher Vít Havelka commented on who is the Czech Republic's key partner and assessed the functionality of the Visegrad Four.

Zjistit více

Hospodářské noviny: Babišovi dělá růst cen pořádný průvan v jeho vlastní peněžence a kdo je klíčový partner Česka

Náš výzkumník Vít Havelka se v podcastu Ranní brífink Ondřeje Housky od Hospodářských novin vyjádřil k tomu, kdo je klíčovým partnerem Česka a zhodnotil funkčnost Visegradské čtyřky.

Zjistit více