TN.cz | Two months until the European Parliament elections

The remaining two months until the European Parliament elections in June represent a crucial period for political debate and public discussion. What kind of issues will resonate across Europe? And can we expect a strengthening of nationalist parties? EUROPEUM Institute analyst Vít Havelka commented on the upcoming elections for TN.cz.

Show more

TN.cz | Dva měsíce do voleb do Evropského parlamentu

Zbývající dva měsíce do červnových voleb do Evropského parlamentu představují klíčové období pro politickou debatu a veřejné diskuse. Jaká témata budou rezonovat napříč celou Evropou? A dá se očekávat posílení nacionalistických stran? Blížící se volby komentoval pro TN.cz analytik Institutu EUROPEUM Vít Havelka.

Show more

RTVS | EU leaders meet in Brussels

What topics are the EU leaders discussing at the summit in Brussels? Will they be able to find unanimous agreement on the use of the frozen Russian assets? Will the requirements for farmers be amended? Vít Havelka, an analyst at the EUROPEUM Institute, commented on these topics for Slovak RTVS.

Show more

RTVS | V Bruselu se sešli lídři členských států EU

Jaká témata projednávají lídři členských států Evropské unie na summitu v Bruselu? Budou schopni nalézt jednomyslnou shodu na využití výnosů z ruských aktiv? Dojde k pozměnění požadavků na zemědělce? Tyto i další témata komentoval pro slovenskou televizi RTVS analytik Institutu EUROPEUM Vít Havelka.

Show more

ČT24 | Nuclear Forum and EU Summit in Brussels

Support for Ukraine, the situation in Gaza, agricultural policy and other - topics of this month's EU summit in Brussels. What will be the most pressing topics? What will the EU say about the situation in Gaza, will it adjust the demands on agriculture and negotiate the freezing of Russian funds? Vít Havelka, an analyst at EUROPEUM Institute, commented on the topics for ČT24.

Show more

ČT24 | Jaderné fórum a summit EU v Bruselu

Podpora Ukrajiny, situace v Gaze, zemědělská politika a další - seznam témat pro summit EU v Bruselu. Jakým tématům lídři dávají nejvyšší důležitost? Vyjádří se Evropská unie k situaci v Gaze, upraví se požadavky v oblasti zemědělství, projedná se zmražení ruských fondů? Témata summitu komentoval pro ČT24 analytik Institutu EUROPEUM Vít Havelka.

Show more

RTVS | Summit of V4 Prime Ministers in Prague

Czech Prime Minister Petr Fiala and Polish Prime Minister Donald Tusk met separately ahead of the Visegrad Group summit in Prague, where the main points of discussion were the war in Ukraine and energy security. Vít Havelka, an analyst at EUROPEUM Institute, commented on the position of the Hungarian or Slovak Prime Minister and the overall direction of the Visegrad Group for Slovakian television RTVS.

Show more

RTVS | Summit premiérů V4 v Praze

Před summitem Visegrádské skupiny v Praze, kde byly hlavními body jednání například válka na Ukrajině nebo energetická bezpečnost, se separátně setkali český premiér Petr Fiala a jeho polský protějšek Donald Tusk. K postoji maďarského či slovenského premiéra a celkovému směřování Visegrádské čtyřky se vyjádřil analytik Institutu EUROPEUM Vít Havelka.

Show more

ČT24 | Leaders of twenty countries to discuss aid to Ukraine

What can we expect from the upcoming summit in terms of aid to Ukraine? Vít Havelka, an analyst at EUROPEUM Institute for European Policy, describes possible developments of the negotiations for ČT24.

Show more

ČT24 | Lídři dvacítky zemí budou řešit pomoc Ukrajině

Co můžeme očekávat od nadcházejícího summitu v otázce pomoci Ukrajině a co naopak ne? Možné vývoje jednání popisuje pro ČT24 analytik Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Vít Havelka.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org