INVITATION: What EU do we want to have in 2025? Social Europe

We would like to invite you to another debate from the series "What EU do we want to have in 2025?" This time we will discuss the topic of social policy of the EU, greater harmonization of national systems, as well as we will argue whether greater integration is worth it in the case of the Czech Republic. The debate will take place on Wednesday, 30 September 2020 from 17:30.

Show more

POZVÁNKA: Jakou chceme EU v roce 2025? Sociální Evropa

Zveme Vás na další debatu ze série "Jakou chceme EU v roce 2025?" o sociální politice Evropské unie, větší míře harmonizace národních systémů a o tom, zda větší integrace v sociální oblasti dává pro ČR smysl. Debata proběhne ve středu 30. září 2020 od 17:30 do 19:00.

Show more

Info.cz: European integration is deepening. Thanks to a higher budget, the EU will have more influence

Our Vítek Havelka is the author of an article-commentaryfor the news portal Info.cz. His text deals with the analysis of the trend of deepening European integration, following the agreement on the European budget and the rescue package.

Show more

Info.cz: Evropská integrace se prohlubuje. Díky vyššímu rozpočtu bude mít EU větší vliv

Náš Vítek Havelka je autorem článku-komentáře na zpravodajském portálu Info.cz. V textu se zabývá analýzou trendu prohlubování evropské integrace, a to v návaznosti na dohodě o evropském rozpočtu a záchranném balíčku.

Show more

Czech Perception of the EU Climate Policy

The latest article from Vít Havelka aims to explain how the Czech population perceives the EU Climate Policy and especially the European Green Deal.

Show more PDF

Czech perception of EU’s Reaction to COVID-19

Our researcher Vít Havelka is the author of a text that deals with the topic of the European Union's response to COVID-19 and how it is perceived by Czech society.

Show more PDF

Jak Česká republika vnímá reakci EU na COVID-19

Náš výzkumník Vít Havelka je autorem textu, který se věnuje tématu reakce Evropské unie na COVID-19 a jak ji vnímá česká společnost.

Show more PDF

Vít Havelka: Response to Lenka Zlámalová's article "Under Andrej Babiš, the Czech Republic becomes an EU financier for the first time"

Our research fellow Vít Havelka is the author of the text responding to Lenka Zlámalová's article published on the Echo Prime platform. It deals with the topic of the status of the Czech Republic within the issue of net payers / net beneficiaries.

Show more PDF

Vít Havelka: Odpověď na článek Lenky Zlámalové „Pod Andrejem Babišem se z Česka poprvé stává financiér EU“

Náš výzkumník Vít Havelka je autorem textu, kterým reaguje na článek Lenky Zlámalové z platformy Echo Prime. Týká se statusu České republiky v rámci otázky čistých plátců/příjemců v rozpočtu Evropské unie. Celý text si můžete přečíst níže či skrze PDF tlačítko na pravé straně.

Show more PDF

Lidové noviny: How to protect climate?

In an opinion piece for Lidové noviny, Vít Havelka wrote about green investments.

Show more