ČT24 | EU ministers discuss changes to debt and budget rules

EU finance ministers in Brussels discuss a new reform of the fiscal policy and debt reduction rules. Our research fellow Vít Havelka presented the future changes to the legislation in an interview for ČT24.

Zjistit více

ČT24 | Ministři EU jednají o změně dluhových a rozpočtových pravidel členských zemí

Unijní ministři financí v Bruselu řeší novou reformu pravidel týkajících se rozpočtové politiky a snižování dluhů. Budoucí změny legislativy v rozhovoru pro ČT24 představil náš výzkumný pracovník Vít Havelka.

Zjistit více

ČRo Plus I Czech president named one of the most influential European personalities of the year by Politico

The Brussels daily Politico named Petr Pavel one of the most important European political figures of the year. Our senior researcher Vít Havelka commented on the reasons for this designation.

Zjistit více

ČRo Plus I Český prezident byl serverem Politico označen za jednu z nejvlivnějších evropských osobností roku

Bruselský deník Politico nazval Petra Pavla jedním z nejvýznamnějších evropských politických činitelů roku. K důvodům tohoto označení se vyjádřil náš seniorní výzkumník Vít Havelka.

Zjistit více

RTVS | 30 years since the signing of the Maastricht Treaty

On the occasion of the 30th anniversary of the signing of the Maastricht Treaty, Vít Havelka, Senior Research Fellow at EUROPEUM Institute, commented on the fundamental impact that the Maastricht Treaty had on the formation of the EU.

Zjistit více

RTVS | 30 let od podpisu Maastrichtské smlouvy

Seniorní výzkumný pracovník Institutu EUROPEUM Vít Havelka se na RTVS při příležitosti 30. let od podepsání Maastrichtské smlouvy vyjádřil k zásadnímu dopadu, který smlouva na formování EU měla.

Zjistit více

RTVS | European Council Summit: Israel, Ukraine and migration

The representants of EU countries arrived in Brussels for the European Council Summit. Our analytist Vít Havelka has commented on the agenda of the meeting - that includes, among other things, the situation in the Middle East, continuous support of Ukraine, the EU's budget or the new migration and asylum pact - in an interview with RTVS.

Zjistit více

RTVS | Summit Evropské rady: Izrael, Ukrajina i migrace

Do Bruselu se sjeli zástupci zemí EU na dvoudenní summit Evropské rady. O agendě setkání - která mimo jiné zahrnuje řešení situace na Středním východě, pokračující podporu Ukrajiny, rozpočet Evropské unie nebo nový pakt o migraci a azylu - promluvil v rozhovoru pro RTVS náš analytik Vít Havelka.

Zjistit více

ČRo Plus | What does the new European migration pact contain?

European leaders want to tighten the system for returning failed asylum seekers to third countries. What will the new EU migration pact bring? Our analyst Vít Havelka answered this and more questions for Czech Radio Plus.

Zjistit více

ČRo Plus | Co obsahuje nový evropský migrační pakt?

Evropští lídři chtějí zpřísnit systém návratu neúspěšných žadatelů o azyl do třetích zemí. Co všechno má přinést nový migrační pakt Evropské unie? I na to odpovídal v pořadu Ranní Plus pro Český rozhlas Plus náš analytik Vít Havelka.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org