E15.cz: Orbán emptied the state coffers before the elections. Next government will have to cut back

Réka Sulyok from the Institute for European Policy EUROPEUM described for news server E15.cz the current political developments in Hungary in the context of the upcoming parliamentary elections. The article discusses in more detail the position Hungary could potentially find itself in after the re-election of the current prime minister Viktor Orbán or, on the contrary, the consequences of a possible victory of the opposition candidate Péter Márki-Zay.

Show more

E15.cz: Orbán před volbami vyprázdnil státní kasu. Příští vláda bude muset šetřit

Réka Sulyok z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM pro online deník E15.cz popsala současný politický vývoj Maďarska v souvislosti s blížícími se parlamentními volbami. Článek blíže rozebírá pozici, v jaké by se Maďarsko potenciálně nacházelo po znovuzvolení současného premiéra Viktora Orbána či naopak jaké dopady přinese možné vítězství opozičního kandidáta Pétera Márki-Zaya.

Show more

BLOG: Is the COVID-19 pandemic the coup de grace Hungarian democracy?

Intern Filip Sidó wrote a blog on "Is the COVID-19 pandemic a coup in Hungarian democracy?" in which he discusses the newly declared state of emergency in Hungary, which allows Prime Minister Orbán to rule through decrees that essentially give him unlimited power.

Show more PDF

BLOG: Is the COVID-19 pandemic the coup de grace Hungarian democracy?

Stážista Filip Sidó napsal blog na téma "Je pandemie COVID-19 převratem v maďarské demokracii?", ve které se zabývá nově vyhlášeným nouzovým stavem v Maďarsku, který premiérovi Orbánovi umožňuje vládnout pomocí dekretů, které mu v podstatě dávají neomezenou moc.

Show more PDF

World Politics Review: Germany’s New Government Could Spell Trouble for the Visegrad Four

The director of our Brussel's office, Žiga Faktor, gave a commentary to World Politics Review on their new article Germany's New Government Could Spell Trouble for the Visegrad Four. The New German Government had been getting positive reviews even before it took office in early December. But not everyone is pleased with the new coalition government, one of which is Viktor Orban.

Show more

World Politics Review: Nová německá vláda by mohla způsobit problémy Visegrádské čtyřce

Ředitel naší bruselské kanceláře, Žiga Faktor, poskytl komentář pro World Politics Review k článku "Nová německá vláda by mohla způsobit problémy Visegrádské čtyřce". Nová německá vláda se setkávala s pozitivními ohlasy ještě než se ujala úřadu na začátku prosince. Ne všichni jsou však novou koaliční vládou nadšeni, vyjádřil se i Viktor Orbán.

Show more

INTELLINEWS: VISEGRAD BLOG: Zeman tries to show he is still in charge of Czech foreign policy

Our Director Zdeněk Beránek has contributed to a piece by Robert Anderson for Intellinews. He tackles Zeman´s stand on the Visegrad Four partnership and his obstruction to shift the foreign policy of the Czech republic towards a focus on human rights.

Show more

Five parties agree on new pro-European government: Orbán has lost its close ally

The director of the EUROPEUM Institute for European Policy, Zdeněk Beránek, commented for the Danish newspaper Politiken on the topic of Orbán's ally loss - Andrej Babiš. He commented on the changes that come with the departure of Babiš and his replacement by Petr Fiala as prime minister. He mentions the rhetoric and style, the stance on the European Union's climate packages and the identification and solution of the Czech Republic's problems.

Show more

EURACTIV: Babis’ defeat will weaken the link between Prague and Budapest

Our director Zdeněk Beránek spoke about the relations between Czech Prime Minister Andrej Babiš and his Hungarian counterpart Victor Orbán. Both are harsh critics of the EU institutions. However, the defeat of Babiš in recent parliamentary elections could hurt relations between the capitals.

Show more

EURACTIV: Babišova porážka oslabí spojení mezi Prahou a Budapeští

Náš ředitel Zdeněk Beránek hovořil o vztazích mezi českým premiérem Andrejem Babišem a jeho maďarským protějškem Viktorem Orbánem. Oba jsou tvrdými kritiky orgánů EU. Porážka Babiše v nedávných parlamentních volbách by ale mohla poškodit vzájemné vztahy.

Show more