ČRo Plus | Stávka škol, Orbánovo zneužívání práva veta a volby do europarlamentu

Náš zástupce ředitele Viktor Daněk připravil pro ranní vysílání Českého rozhlasu Plus výběr zpráv z pondělního tisku. Mluvil například o velké stávce škol nebo o vybraných evropských tématech.

Zjistit více

iROZHLAS: Suspension of the Erasmus programme for Hungary? "Punishment and isolation of students."

Hungarian students from 21 universities are at risk of not being able to participate in the Erasmus+ education programme. The European Commission has temporarily cut them off. "The students who stand to lose the most from Erasmus are not the children of upper-middle-class parents, but those from smaller towns and rural areas. They don't have the means to travel abroad," Hungarist Oszkár Roginer, Global EU project manager at the EUROPEUM Institute, criticised the decision to iROZHLAS.cz.

Zjistit více

iROZHLAS: Pozastavení programu Erasmus pro Maďarsko? "Potrestání a izolace studentů."

Maďarským studentům z 21 univerzit hrozí, že se nebudou moci zapojovat do vzdělávacího programu Erasmus+. Evropská komise je dočasně odstřihla. „Studenti, kteří o Erasmus přijdou nejvíce, nejsou děti rodičů z vyšší střední třídy, ale ti z menších měst a venkova. Nemají prostředky na to, aby mohli vycestovat do zahraničí,“ kritizuje rozhodnutí pro iROZHLAS.cz hungarista Oszkár Roginer, projektový manažer Global EU z Institutu EUROPEUM.

Zjistit více

VISEGRAD/ISIGHT: Czechia and Slovakia lead the ways

Our senior researcher Jana Juzová wrote an article for VISEGRAD/INSIGHT on "The Czech Republic and Slovakia in the lead". Since July, the Czech Republic has held the presidency of the EU Council and Slovakia the presidency of the Visegrad Four. Although the V4 is now in the shadow of Czech and Slovak foreign policy, this does not mean that it is less important or that it is falling apart. However, the V4 crisis triggered by Hungarian Prime Minister Viktor Orbán may be an opportunity for the Czech Republic and Slovakia to determine the direction of the Visegrad Four.

Zjistit více

VISEGRAD/INSIGHT: Česko a Slovensko v čele

Naše seniorní výzkumná pracovnice Jana Juzová napsala článek pro VISEGRAD/INSIGHT na téma "Česko a Slovensko v čele". Od července převzala Česká republika předsednictví v Radě EU a Slovensko zas předsednictví ve Visegrádské čtyřce. Přestože V4 je nyní ve stínu české a slovenské zahraniční politiky, neznamená to, že je méně důležitá či dojde k jejímu rozpadu. Krize ve V4 vyvolaná maďarským premiérem Viktorem Orbánen však může být příležitost pro Česko a Slovensko určit směr Visegrádské čtyřky.

Zjistit více

E15.cz: Orbán emptied the state coffers before the elections. Next government will have to cut back

Réka Sulyok from the Institute for European Policy EUROPEUM described for news server E15.cz the current political developments in Hungary in the context of the upcoming parliamentary elections. The article discusses in more detail the position Hungary could potentially find itself in after the re-election of the current prime minister Viktor Orbán or, on the contrary, the consequences of a possible victory of the opposition candidate Péter Márki-Zay.

Zjistit více

E15.cz: Orbán před volbami vyprázdnil státní kasu. Příští vláda bude muset šetřit

Réka Sulyok z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM pro online deník E15.cz popsala současný politický vývoj Maďarska v souvislosti s blížícími se parlamentními volbami. Článek blíže rozebírá pozici, v jaké by se Maďarsko potenciálně nacházelo po znovuzvolení současného premiéra Viktora Orbána či naopak jaké dopady přinese možné vítězství opozičního kandidáta Pétera Márki-Zaya.

Zjistit více

BLOG: Is the COVID-19 pandemic the coup de grace Hungarian democracy?

Intern Filip Sidó wrote a blog on "Is the COVID-19 pandemic a coup in Hungarian democracy?" in which he discusses the newly declared state of emergency in Hungary, which allows Prime Minister Orbán to rule through decrees that essentially give him unlimited power.

Zjistit více PDF

BLOG: Is the COVID-19 pandemic the coup de grace Hungarian democracy?

Stážista Filip Sidó napsal blog na téma "Je pandemie COVID-19 převratem v maďarské demokracii?", ve které se zabývá nově vyhlášeným nouzovým stavem v Maďarsku, který premiérovi Orbánovi umožňuje vládnout pomocí dekretů, které mu v podstatě dávají neomezenou moc.

Zjistit více PDF

World Politics Review: Germany’s New Government Could Spell Trouble for the Visegrad Four

The director of our Brussel's office, Žiga Faktor, gave a commentary to World Politics Review on their new article Germany's New Government Could Spell Trouble for the Visegrad Four. The New German Government had been getting positive reviews even before it took office in early December. But not everyone is pleased with the new coalition government, one of which is Viktor Orban.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org