O nás

Naše mise

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový, nestranický a nezávislý think tank, který se zaměřuje na evropskou integraci a soudržnost. EUROPEUM přispívá k posilování demokracie, bezpečnosti, stability, svobody a solidarity napříč Evropou a aktivnímu vystupování České republiky v Evropské unii. EUROPEUM provádí původní výzkum, organizuje veřejné akce a vzdělávací aktivity a formuluje nové názory a doporučení ke zlepšení domácí a evropské politiky.

 

Naše hodnoty

NEZÁVISLOST
EUROPEUM je nepolitický think tank, který není spojen s žádnou českou ani evropskou politickou stranou či hnutím. Finanční zdroje jsou transparentní a veškeré aktivity jsou prováděny bez zásahu sponzorů. Největšími donátory jsou Evropská komise, Mezinárodní visegrádský fond, Technologická agentura ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Více informací naleznete ve výročních zprávách níže.
 
SPOLUPRÁCE
EUROPEUM realizuje své aktivity v úzké spolupráci s podobně smýšlejícími partnery, zvláště pak s ostatními českými a evropskými think tanky, nevládními organizacemi, dalšími aktéry občanské společnosti a médii. 
 
ODPOVĚDNOST
EUROPEUM přistupuje odpovědně k závazku poskytovat prostor pro diskuse a zajistit nová stanoviska týkající se EU. Činí tak vůči zainteresovaným subjektům, české společnosti jako celku a také Evropské unii jakožto komunitě občanů a hodnot.
 
DŮVĚRYHODNOST
EUROPEUM ručí za vysokou úroveň veškerých výstupů a celkovou důvěryhodnost své práce díky spolupráci s expertními pracovníky, (vzájemné) kontrole kvality, neustálé výměně know-how s ostatními think tanky a partnery a prováděním výzkumu a analýz založených čistě na dostupných faktech a důkazech.

 

Oblasti výzkumu

 

Aktuální série publikací

  • EU Monitor – zvyšování povědomí o vnitřním fungování Evropské unie a o tom, jak ovlivňuje vliv České republiky ve strukturách EU
  • Eastern Monitor – aktuální informace o agendě Evropské politiky sousedství EU a o otázkách integrace a rozšíření
  • Národní konvent o EU – podkladové materiály k zasedáním Národního konventu o EU

 

Naše projekty

  Prague european summit  EuropaSecura​        

 

Kontakty pro média

Institut EUROPEUM a jeho aktivity jsou spolufinancovány Evropskou unií v rámci programu Operační granty pro partnery působící v oblasti hodnot Unie v rámci programu „Občané, rovnost, práva a hodnoty” (CERV).
K zapojení občanů, rozhodovacích orgánů a expertní veřejnosti používáme dvojí přístup: propojujeme veřejnost a stakeholdery za účelem vytváření politik založených na podloženém výzkumu a potřebách dotčených skupin a umožňujeme občanům účastnit se demokratického dialogu o evropských otázkách. Naše aktivity propojují tyto vzájemně se prolínající skupiny, shromažďují podněty a usilují o řešení problémů a zároveň podporují evropskou integraci a společenskou soudržnost. Provádíme nezávislý výzkum, realizujeme mezinárodní projekty, organizujeme akce a podporujeme vzdělávací aktivity, které zvyšují povědomí o agendě EU. Prostřednictvím naší bruselské kanceláře pak poskytujeme český pohled pro konzultace na půdě EU a sloužíme jako katalyzátor českých a evropských vizí.


 

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2022
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2021
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2020
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2019
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2018
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2017
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2016
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2015
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2014
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2013
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2012
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2011

Loga + manuál

Stáhnout

Logo

PNG

EPS

 

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů
 

Child Protection, Non-Discrimination & Safeguarding Policy

EUROPEUM Child Protection, Non-Discrimination & Safeguarding Policy
 

Náš tým

Vladimír Bartovic
Prezident
Europeum.org
Martin Vokálek
Výkonný ředitel
mvokalek@europeum.org
+420 728 264 134
Viktor Daněk
Zástupce ředitele
vdanek@europeum.org
+420 774 073 876
Žiga Faktor
Zástupce ředitele a vedoucí bruselské kanceláře
zfaktor@europeum.org
+420 721 853 073
Liljana Cvetanoska
Vedoucí výzkumu
lcvetanoska@europeum.org
+420 212 246 552
Ondřej Pešek
Manažer kanceláře a projektů
opesek@europeum.org
+420 723 428 696
Petra Pospíšilová
Koordinátorka kanceláře a projektů
ppospisilova@europeum.org
+420 777 881 233
Kristina Tůmová
Komunikační manažerka
ktumova@europeum.org
+420 723 629 910
Tomáš Červenka
Komunikační koordinátor
tcervenka@europeum.org
+420 736 739 527
Oszkár Roginer-Hofmeister
Projektový koordinátor a analytik
oroginer@europeum.org
+420 720 425 061
Alexandra Visnerova
Seniorní projektová manažerka, Transatlantic Policy Forum
avisnerova@europeum.org
+420 777 163 687
Kristína Chlebáková
Projektová manažerka, Manažerka Prague European Summit
kchlebakova@europeum.org
+420 736 729 463
Tatiana Mindeková
Projektová manažerka / Analytička
tmindekova@europeum.org
+420 721 146 403
Jana Juzová
Seniorní výzkumná pracovnice
jjuzova@europeum.org
+420 605 443 480
Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice
kdavidova@europeum.org
+420 734 670 514
Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník
vhavelka@europeum.org
+420 602 404 573
Klára Votavová
Výzkumná pracovnice
kvotavova@europeum.org
+420 721 449 981
Rebeka Hengalová
Výzkumná pracovnice
rhengalova@europeum.org
+420 604 932 657
Filip Křenek
Projektový koordinátor a analytik
fkrenek@europeum.org
+420 732 214 011
Danielle Piatkiewicz
Výzkumná pracovnice
dpiatkiewicz@europeum.org
+32 455 11 28 09
Silke Maes
Výzkumná pracovnice
smaes@europeum.org
+420 774 274 083
Zuzana Krulichová
Výzkumná pracovnice
zkrulichova@europeum.org
+420 603 806 728
Katarína Svitková
Výzkumná spolupracovnice
ksvitkova@europeum.org
+420 775 385 908
Tereza Novotná
Výzkumná spolupracovnice
tnovotna@europeum.org
+49-170-597-2767
Jonáš Syrovátka
Výzkumný spolupracovník
jsyrovatka@europeum.org
+420 774 182 229
Anna Rozsypal Pajerová
Manažerka Prague European Summit
apajerova@praguesummit.eu
+420 732 468 753
Andrea Kyselá
Projektová koordinátorka EuropaSecura
akysela@europeum.org
+420 732 371 731
Ivo Šlosarčík
Výzkumný spolupracovník
slosarcik@fsv.cuni.cz


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org