Aktuálně.cz: A historic event, but also a weak patch for Ukraine, experts comment on the European summit

Statesmen from all over Europe gathered in Prague for the first ever meeting of the European Political Community. The summit is being held as part of the Czech Presidency of the Council of the European Union and is one of the largest the Czech Republic has ever experienced. The extent to which the meeting is a bringing non-member states to joining the EU is also being debated. Martin Vokálek, our Executive Director, commented on the summit and the expectations associated with it for Aktuálně.cz, stressing its importance as a platform for discussion.

Zjistit více

Aktuálně.cz: Historická událost, ale i slabá náplast pro Ukrajinu, hodnotí experti evropský summit

Do Prahy se sjeli státníci z celé Evropy k události historicky prvního setkání Evropského politického společenství. Summit se koná v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie a je jedním z největších, které Česko zažilo. V souvislosti s ním se také debatuje, do jaké míry je setkání krokem přibližující nečlenské státy vstupu do EU. Summit a očekávání s ním spojená okomentoval pro Aktuálně.cz také náš výkonný ředitel Martin Vokálek, který zdůraznil jeho význam jakožto platformy pro diskuzi.

Zjistit více

E15: EU to restrict tourist visas for Russians. They will pay extra for a holiday in Europe.

Our Senior Research Fellow Vít Havelka commented for the E15 website on the issue of tourist visas and their restrictions for Russians. At a summit in Prague on Wednesday, EU foreign ministers agreed on a compromise regarding the ban on issuing tourist visas to citizens of the Russian Federation.

Zjistit více

E15: Evropská unie omezí vydávání turistických víz pro Rusy. Ti si za dovolenou v Evropě připlatí.

Náš seniorní výzkumný pracovník Vít Havelka poskytl komentář pro internetový portál E15, ve kterém se věnuje otázce turistických víz a jejich omezení pro Rusy. Ministři zahraničí Evropské unie se na středečním summitu v Praze dohodli na kompromisu ohledně zákazu vydávání turistických víz pro občany Ruské federace.

Zjistit více

INVITATION: EU-Pacific Talks: H2 - Hydrogen Hype

We would like to invite you to the final debate in the EU-PACIFIC Talks series. The debate will take place online on Thursday 17 March at 10:00 and will be broadcasted on our Facebook page.

Zjistit více

INVITATION: Eastern Partnership Summit 2021 as a new chapter of the EU-EaP relations: Time for diversification?

We would like to invite you to a debate entitled "Eastern Partnership Summit 2021 as a new chapter of the EU-EaP relations: Time for diversification?" The online debate will take place on December 14 at 17:30.

Zjistit více

POZVÁNKA: Eastern Partnership Summit 2021 jako nová kapitola vztahů mezi EU a Východním partnerstvím: Čas na diverzifikaci?

Rádi bychom vás pozvali na debatu s názvem "Summit Východního partnerství 2021 jako nová kapitola vztahů mezi EU a Východním partnerstvím: Čas na diverzifikaci?" Online debata se uskuteční 14. prosince v 17:30.

Zjistit více

ČT24: European Union Summit: What is the plan for EU accession for Western Balkans?

Our researcher Jana Juzová commented on the situation regarding the EU Summit with the Western Balkans in Slovenia in the live broadcast of Studio ČT24. The topic of conversation is, among other things, the accession of the Western Balkans to the EU, its form and timeline.

Zjistit více

ČT24: Summit Evropské unie: Jaký je plán vstupu do EU pro Balkán?

Naše výzkumná pracovnice Jana Juzová v živém vysílání Studia ČT24 okomentovala situaci ohledně Summitu EU se západním Balkánem ve Slovinsku. Tématem rozhovoru je mimo jiné vstup západního Balkánu do EU, jeho podoba a časová osa.

Zjistit více

EU – Pacific Talks

The debates will be organized by EUROPEUM Institute for European Policy. This series of debates aims to bring together experts, stakeholders, state officials and academia to discuss the most up – to date topics including the global actors as China and the United States. Over the course of 6 months, the most tempting issues will be on the table, such as growing influence of China, climate agenda, economic relations or the United States new administration.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org