Fórum sociální politiky: Climate policy after a year of energy crisis

Our Senior Research Fellow Kateřina Davidová focused on developments in energy and climate policy over the past year, defined by the war in Ukraine, the energy crisis and rising inflation.

Zjistit více

BLOG | Money or planet? Government Climate Policy | EU must emphasise social justice

When the European Parliament finally confirmed the ban on the sale of cars with internal combustion engines in the EU in 2035, it sparked a new round of a well-known debate in the Czech Republic. Is climate and environmental protection worth the threat to prosperity in countries with strong car industries like the Czech Republic? Klára Votavová discussed this topic.

Zjistit více

iDNES: The EU will turn off your appliances. Lies about the Green Deal have taken over the internet in the Czech Republic

Our junior researcher Tatiana Mindeková conducted an analysis of the narratives around the Green Deal in the Czech and Slovak information scene. What kind of misinformation about the EU climate policy is being voiced in mainstream and alternative media? Tatiana Mindeková commented on the results of her research for iDNES.cz.

Zjistit více

oEnergetice: Six months of the Czech Presidency have seen progress in the European energy sector

On the occasion of the conference "How did the Czech Republic turn green during the European Presidency?" our Senior Research Fellow Kateřina Davidová commented on the progress of the EU's climate policy and energy transformation, as well as emission-free transport.

Zjistit více

E15: Carbon tariff will help European producers, experts say. China and Russia criticize proposal

According to world agencies, the European Parliament and the EU-27 are close to reaching a preliminary agreement on the so-called carbon tariff. The instrument, known as CBAM, is intended to prevent companies that produce in the European Union and have to pay for emission allowances there from being disadvantaged against companies from non-EU countries where climate regulations are looser. According to experts, the mechanism will mainly affect Russian companies. Our researcher Kateřina Davidová also commented on this issue.

Zjistit více

EUKI Report | Industrial decarbonisation policies in the EU

This report, written by Tatiana Mindekova, is the first part of the future publication for our project “Decarbonization of the Industrial Sector: Sustainable finance as an opportunity?“, which is funded by the European Climate Initiative. It offers an overview of the key climate policies of the European Union, with special attention paid to the heavy industry sector.

Zjistit více

EUKI Report | Industrial decarbonisation policies in the EU

Tento report, Který napsala Tatiana Mindeková, je první částí budoucí publikace k našemu projektu "Dekarbonizace průmyslového sektoru: Udržitelné financování jako příležitost?", který je financován Evropskou iniciativou pro klima. Nabízí přehled klíčových politik Evropské unie v oblasti klimatu, přičemž zvláštní pozornost je věnována odvětví těžkého průmyslu.

Zjistit více

Job Offer: Research Fellow in Green Europe Programme

EUROPEUM Institute for European Policy is looking for a Research Fellow in Green Europe Programme. For more information, including requirements, please see the attached PDF.

Zjistit více PDF

Výběrové řízení: Research Fellow in Green Europe Programme

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM hledá do svých řad výzkumného pracovníka / výzkumnou pracovnici pro náš program Green Europe. Více informací včetně požadavků naleznete v přiloženém PDF.

Zjistit více PDF

Report: EU - Pacific talks: EU - ASEAN relations: For better and for worse

Pokud jste nestihli debatu EU - Pacific talks: EU - ASEAN relations: For better and for worse, tak zde si můžete přečíst zprávu z debaty, kterou napsla Šárka Váchalová. Během debaty byly probrány tyto otázky: Jak může partnerství EU a ASEAN zůstat silné i nadále, když se napětí s autoritářskými mocnostmi, jako jsou Rusko a Čína, zvyšuje? Jaké oblasti mohou oba regiony posílit vzhledem k probíhajícímu geopolitickému přetahování?

Zjistit více PDFInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org