Café Evropa: Pardubice

We invite you to the first debate of this year from the Café Evropa series, which will focus on European topics discussed in Pardubice. The event will take place on February 27, 2024, at 5:30 PM at the Institut Paměti Národa Pardubice, třída Míru 60, Pardubice.

Zjistit více

Café Evropa: Pardubice

Zveme Vás na první letošní debatu ze série Café Evropa, která se bude zabývat evropskými tématy diskutovanými v Pardubicích. Událost proběhne 27. února 2024 od 17:30 v Institutu Paměti národa Pardubice, třída Míru 60, Pardubice.

Zjistit více

Policy Paper | Enhancing Governance, Stakeholder Involvement, and Communication in Czech Recovery Planning: Strategic Lessons for Ukraine

Can Ukraine take lessons from the Czech approach to the recovery plan? Alina Boiko focuses on the Czech implementation of the Recovery and Resilience Plan, which could help the Ukrainian authorities improve their ability to implement new policies.

Zjistit více

Policy Paper | Zlepšení řízení, účasti subjektů a komunikace v rámci českého plánování obnovy: Strategické lekce pro Ukrajinu

Může si Ukrajina vzít poučení od českého přístupu k plánu obnovy? Alina Boiko se ve svém textu zaměřuje na českou implementaci Plánu pro oživení a odolnost, která by mohla pomoci ukrajinským autoritám zlepšit jejich schopnost implementovat nové politické zásady.

Zjistit více

E15 | Fico is "orbanising" Slovakia faster than expected. Presidential elections are the hope

In Slovakia, Robert Fico is preparing changes to criminal law that could seriously undermine the functioning of democracy and the rule of law. In particular, the planned abolition of the Office of the Special Prosecutor is a cause for concern. Our project manager Kristína Chlebáková assessed the situation for E15.

Zjistit více

Euractiv | More wind, less coal. What are the benefits of wind energy for the Czech Republic?

Coal has been an important part of the Czech economy for decades. As a fossil fuel, however, it is a significant producer of greenhouse gases, especially CO2. Our Research Fellow Jonathan Lyons and Senior Research Fellow Kateřina Davidová write in their commentary about the benefits of decarbonisation and switching to wind energy.

Zjistit více

ČRo Plus | Belgian Presidency

Belgium takes over the EU Presidency from the Spanish. What challenges does Belgium face in this role and how does it plan to achieve its objectives? Viktor Daněk, Deputy Director of EUROPEUM Institute, explains.

Zjistit více

ČRo Plus | Belgické předsednictví

Belgie zahájila předsednictví EU. Pomyslnou štafetu tak převzala od Španělů. Jakým výzvám Belgie v této roli čelí a jakým způsobem plánuje dosáhnout svých cílů? Přibližuje zástupce ředitele Institutu EUROPEUM Viktor Daněk.

Zjistit více

Op-Ed | Subsidised fossil fuels are a major obstacle to solving the climate crisis. The Czech Republic and the world must confront it

One of the biggest obstacles to solving the climate crisis is fossil fuel subsidies. However, they have not received much attention in the Czech Republic. An Op-Ed on this topic was written by our Senior Research Fellow Kateřina Davidová.

Zjistit více

Op-Ed | Velkou překážkou v řešení klimatické krize jsou dotované fosilní paliva. Česko a svět se tomu musí postavit

Jednou z největších překážek v řešení klimatické krize jsou fosilní dotace. V Česku se jim ale zatím příliš pozornosti nedostává. Op-Ed na toto téma napsala naše seniorní výzkumná pracovnice Kateřina Davidová.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org