EURACTIV: Česká pozice vůči revizi evropské klimatické politiky podrývá globální snahy i národní zájem

Česko si postojem v evropských jednáních o snižování emisí podrývá vlastní pozici, napsala Kateřina Davidová, naše výzkumná pracovnice, pro portál EurActiv.cz.

Kateřina Davidová hodnotí, jak se Česká republika postavila k závazkům sdílení úsilí (tzv. Effort Sharing Regulation či ESR). ESR je jedním ze dvou základních stavebních kamenů klimatické politiky EU a důležitým nástrojem k dosažení cílů Pařížské dohody (kterou již jako poslední stát EU ratifikovala i Česká republika). V rámci ESR jsou pro členské státy nastaveny závazné cíle pro snižování emisí skleníkových plynů v sektorech, které nejsou obsaženy v EU ETS, tedy např. doprava, zemědělství, budovy či odpad, které dohromady představují téměř 60 % emisí v celé EU.

Dobrým příkladem toho je Česká republika, která v evropských debatách o budoucí podobě ESR zastává pro sebe dosti nelogické stanovisko. Snaha o co nejvolnější cíle snižování emisí pro nás není výhodná, jelikož dle projekcí budeme schopni splnit i ty nejambicióznější z diskutovaných cílů. Pokud by se tedy přijaly cíle přísnější, takové, které donutí alespoň některé země k razantnějšímu omezování svých emisí, bude moci Česká republika takovýmto zemím prodávat své přebytečné kredity.

Stejně tak by ČR pravděpodobně těžila z přílivu zahraničních investic, jelikož by u nás náklady na snižování emisí byly nižší než v některých okolních zemích, a tudíž by se u nás vyplatilo investovat. Žádné z těchto výhod však nepocítíme, pokud budou cíle tak nízké, že je bez větších snah splní úplně všichni.

Celý článek si můžete přečíst na stránkách EurActiv.cz.

#climate #emissions #ETS #ESR #Pařížská dohoda

Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředíInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org