Přesídlení agentur Evropské unie: co se můžeme naučit z neúspěchu?

Naše Miroslava Pěčková se ve svém novém blogu snaží najít příčinu neúspěchu Prahy a Bratislavy při přesidlování evropských agentur z Londýna.

Bratislava se ucházela o Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA), Praha o Evropský orgán pro bankovnictví (EBA). Agentury však směřují do Amsterdamu a do Paříže, co je příčinou? Proč nebylo ani Slovensko, ani ČR, schopno vyjednat přesun agentur na své území, které se z Londýna stěhují kvůli Brexitu?

Každopádně je důležité pochopit, že příchod takové agentury je doprovázen také příchodem jejich stávajících zaměstnanců. Je tedy absolutně nezbytné, aby jejich novým hostitelem byla země, ve které tito zaměstnanci budou chtít žít. V případě Slovenska nedostatky sahali od nevyhovující infrastruktury až po zákonné přehlížení homosexuálních manželství.

Jak již bylo zmíněno, Praha byla jedním z osmi měst soutěžících o Evropský orgán pro bankovnictví. Nakonec byl ale vybrán Paříž. Posuzovány byly opětovně podobné podmínky v návrzích a jejich hodnocení: dopravní spojení, kvalita ubytování, vícejazyčné vzdělávací zařízení, přístup k sociálnímu zabezpečení a zdravotní péči, a zda je možné přesídlení agentury stihnout včas.

 

Celý blog je dostupný zde.

#EMA #EBA #agentury

Miroslava Pisklová
Projektová manažerka

Expertiza: Evropská bezpečnost a obrana, hybridní hrozby, transatlantické vztahy, slovenská domácí a zahraniční politika

Související články

Žádné související články


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org