POZVÁNKA: Jakou chceme EU v roce 2025? Aneb vyjednávání o novém VFR

Přijměte naše pozvání na diskuzi z debatní série ''Jakou chceme EU v roce 2025''? Tématem bude Víceletý finanční rámec 2021-2027. Debata s experty se uskuteční v úterý 27. listopadu 2018 od 17:00 hodin v Evropském domě (Jungmannova 24).

EUROPEUM Institute for European Policy Vás s radostí zve na diskuzi z debatní série ''Jakou chceme EU v roce 2025''? Setkání debatní série ''Jakou chceme EU v roce 2025?'' mají za cíl umožnit široké veřejnosti prodiskutovat otázky strategického směřování Evropské unie. Diskuze o víceletém finančním rámci se uskuteční v úterý 27. listopadu 2018 od 17:00 hodin v Evropském domě (Jungmannova 24).

Potvrzení hosté:

  • Petr Zahradník, ekonom, člen EHSV, Česká spořitelna
  • Marek Souček, odbor Evropské unie a mezinárodních organizací, Česká národní banka

Debatu bude moderovat Vít Havelka, výzkumný pracovník, EUROPEUM Institute for European Policy.

V současné době probíhají intenzivní jednání o novém víceletém finančním rámci, který určí podobu evropských rozpočtů mezi lety 2021-2027. Jedná se o zásadní debatu z hlediska budoucnosti Evropy – její výsledek přímo ovlivní oblasti, ve kterých budou členské státy spolupracovat a oblasti bez alokovaných finančních prostředků budou přežívat pouze na okraji zájmu členských zemí a EU. Jak by měly vypadat zdroje evropského rozpočtu?; Co by měl EU rozpočet podporovat?; Jaké oblasti by Česká republika měla při vyjednávání podpořit?; Bude Česká republika čistým plátcem, nebo příjemcem?; Měl by být vytvořen separátní rozpočet Eurozóny? 

Registrujte se na bit.ly/2025MFF nebo nás kontaktujte na europeum@europeum.org. Událost je také dostupná na Facebooku.

Debata proběhne v češtině, občerstvení zajištěno. 

Těšíme se na Vaší účast!

#MFF #2025 #What Europe #VFR #Víceletý finanční rámec #Jakou chceme EU v roce 2025

Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unieInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org