ČT24: Rumunsko předsedá Evropské unii

Naše Zuzana Stuchlíková byla hostem Studia ČT24, kde hovořila o prioritách rumunského předsednictví.

Má Rumunsko sílu na takovýchto věcech s nějakým výsledkem pracovat? 

Role toho předsednictví do jisté míry je organizační a koordinační a tyto priority mají samozřejmě svou hodnotu. V některých tématech je možné zdůrazňovat prioritní témata té dané země, ale ta agenda je z velké části daná legislativním cyklem, procesy, které probíhají. Myslím si, že největší roli bude v tom předsednickém programu hrát právě snaha dokončit ty klíčové položky před volbami do Evropského parlamentu a poté se věnovat těm aktuálním tématům, což nepochybně bude nastavení vztahů s Velkou Británií, ať už Brexit proběhne v jakékoli podobě. Bude to vyjednávání o víceletém finančním rámci. Takže ty priority jsou určitě důležité, na druhou stranu asi bychom je neměli přeceňovat a nemůžeme od Rumunska čekat, že by přišlo s úplně novou agendou v těchto tématech. 

Komplikuje situaci Rumunsku Brexit hodně? Evropské volby – je to také velká komplikace? 

Ty volby určitě ovlivňují předsednictví v tom, že zkracují tu dobu, kterou má rumunské předsednictví k dispozici. Místo obvyklých šesti měsíců v tom letním termínu, které ty země mají, má v podstatě čtyři, protože poslední zasedání Evropského parlamentu v tom současném složení proběhne v polovině dubna a vlastně až do konce května nebude probíhat žádné přijímání legislativních opatření. Co se týče Brexitu, tam bude pravděpodobně testována schopnost Rumunska nějakým způsobem koordinovat země Evropské unie a dosáhnout toho jednotného postupu na té politické úrovni zejména. Protože stejně tak jako u předsednictví, tak u vyjednávání o tom budoucím nastavení vztahu s Velkou Británií povedou ty týmy odborníků a bude to probíhat zejména na technické úrovni, ale bude to právě rumunské předsednictví, které bude jedním z těch viditelnějších na té úrovni politické. 

Celý vstup Zuzany Stuchlíkové je k dispozici v archivu Studia ČT24 [0:00-7:41] .

#Rumunské předsednictví #Rumunsko #Předsednictví EU

Zuzana Stuchlíková
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: instituce EU, právní stát, střední EvropaInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org