DOPORUČENÍ: Priority České republiky pro summit v Sibiu

Doporučení Národního konventu EU pro neformální setkání Evropské rady v Sibiu, které se uskuteční 9. května, jsou k dispozici. Vypracovali je Vladimír Bartovic a Zuzana Kasáková z Institutu pro evropskou poiitiku EUROPEUM na základě diskuze, která proběhla 29. března v Lichtenštejnském paláci.

Summit v Sibiu bude důležitý z hlediska nastavení priorit pro směřování Unie v nadcházejících pěti letech, které se promítnou do návrhu nové Strategické agendy Evropské rady a následně i do vymezení priorit nové Evropské komise. Z hlediska České republiky je tato debata velmi významná i s ohledem na její předsednictví ve druhé polovině roku 2022, během něhož bude usilovat nejen o prosazení vlastních priorit, ale bude nucena reflektovat i implementaci priorit Komise.

Doporučení Národního konventu o EU

  1. Česká republika by měla na summitu v Sibiu zajistit kontinuitu témat a prosazovat takové priority, které by následně rozvíjela během svého předsednictví v Radě EU.
  2. Česká republika by měla na summitu v Sibiu prosazovat dokončování vnitřního trhu včetně jeho digitální dimenze, aktivní průmyslovou politiku, otevřenou obchodní politiku, důraz na bezpečnost včetně kybernetické, udržitelný rozvoj a racionální přístup k energetické politice.
  3. Česká republika by měla své priority jasně a srozumitelně komunikovat nejenom vůči svým partnerům na úrovni Evropské unie, ale také vůči občanům České republiky.
  4. Česká republika by neměla podporovat radikální změny v institucionální struktuře EU a rozšiřování hlasování kvalifikovanou většinou do oblasti daní a sociálních otázek.

Celý dokument je k dispozici pomocí tlačítka PDF napravo.

Více informací naleznete na stránkách Národního konventu o EU.

#EU #Evropská unie #summit #Evropská rada #Sibiu #Česká republika #Česko

Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: Institucionální problémy EU, Ekonomicke a Měnové Unie, Euro a Evropský rozpočet, Brexit, zahraniční politika EU, rozšíření EU na Západní Balkán, Slovenská zahraniční a domácí politika a ekonomické problematiky

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org