Zhodnocení české EU politiky v roce 2018

Vít Havelka a Louis Cox-Brusseau publikovali policy paper zhodnocující českou evropskou politiku v roce 2018.

  • Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že česká veřejnost je velmi skeptická co se týče schopností České republiky ovlivňovat rozhodovací proces EU. Jako jinde v Evropě je i v ČR Evropská unie obviňována ze selhání, zatímco úspěchy jsou prezentovány jako něco, čeho bylo dosáhnuto navzdory existenci Unie. Dále je v České republice hluboce zakořeněna představa, že evropské právo je přijímáno bez účasti členských států EU nebo že hlas malých a středních zemí je ignorován velkými státy jako Francie či Německo. Veřejná debata se zkrátka zaměřuje na nedostatky politického systému EU (obvykle bez hlubší znalosti jeho fungování) a v mnohem menší míře na schopnosti české veřejné správy a politické reprezentace definovat a úspěšně prosazovat českou EU politiku. Následující text reaguje na zmíněný nedostatek kvalifikované debaty o selháních a úspěších České republiky v roce 2018. Zároveň popisuje změny, kterými prošla veřejná správa v posledním roce. Článek je rozdělen do několika kapitol, přičemž každá obsahuje jednu z následujících oblastí: česká institucionální koordinace, jednotný trh & ekonomické politiky, spravedlnost a vnitřní věci, zahraniční a obranná politika a výhled na roky 2019/20. Text je postaven na expertíze výzkumného týmu Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, veřejně dostupných zdrojích a polostrukturovaných rozhovorech s desítkou českých úředníků. Na úvod je nutné zdůraznit, že se nesnažíme o prezentování nestranného komentáře postaveném na tvrdých datech. Čtenáři by spíše měli článek vnímat jako subjektivní pohled a interpretaci činnosti české veřejné správy na základě poznatků získaných v polostrukturovaných interview.

Celou publikaci můžete stáhnout pomocí tlačítka PDF napravo od tohoto článku.

#Zhodnocení #česká evropská politika #2018

Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie

Louis Cox-Brusseau
Výzkumný pracovník (do prosince 2019)

Expertíza: bezpečnost, obrana, euroskepticismus, přímé zahraniční investice, V4, BrexitInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org