PŘEDSTAVENÍ: Spuštění nového webu "15 let v EU"

Letos uplynulo 15 let od vstupu České republiky do Evropské unie. K tomuto výročí Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s EACEA v programu "Europe for citizens" vytvořily web, který reflektuje již uplynulých 15 let a zjišťuje odpověď na otázku, co očekávat od 15 následujících let v EU.

Letos uplynulo 15 let od vstupu České republiky do Evropské Unie. K tomuto výročí Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s EACEA v programu "Europe for citizens" vytvořily web, který reflektuje vývoj čtyř specifických kategorií v České republice od jejího vstupu do EU v roce 2004. Hlavní součástí webu 15 let v EU je také série rozhovorů, ve kterých jsme se ptali vrchních politických představitelů a dalších osobností, jako jsou premiér České republiky Andrej Babiš, ministr zahraniční Tomáš Petříček, evropská komisařka Věra Jourová a mnoho dalších, na několik otázek: Jak hodnotíte uplynulých 15 let ČR v EU? Co očekáváte od následujících 15 let? Myslíte si, že EU naplnila očekávání obyvatel ČR od vstupu České republiky do EU? 

Jak odpovídali na tyto otázky, můžete zjistit přímo ZDE.

O projektu:

Česká republika tento rok oslavila patnáct let svého členství v Evropské unii. Od jejího vstupu v roce 2004 nastoupila na pozitivní cestu společenského rozvoje, růstu, prosperity a evropské integrace. Tato webová stránka si dává za cíl prezentovat veřejnosti historii vztahů mezi Českem a EU, a to skrz mapování patnácti let úspěšného členství České republiky v EU.

Klima

České emise skleníkových plynů, které jsou pořád hlavním důvodem klimatické změny, mezi roky 2008 až 2015 klesly. V posledních letech nicméně začaly znovu stoupat, čímž kopírují stejný trend, který pozorujeme v celé EU.

Kriminalita

Od vstupu do Evropské unie, v posledních 15 letech, počet spáchaných trestných činů v České republice plynule klesá.

Jednotný trh

Výhody jednotného trhu byly pro Českou republiku větší než pro průměr EU. Mezi tyto značné výhody, které vidíme ve druhém grafu, řadíme například: nárůst pracovních míst, ekonomického bohatství, prosperity a zaměstnanosti.

Vzdělání

V roce 2017 na českých vysokých školách studovalo 44261 zahraničních studentů. Z nichž 22820 studovalo na bakalářském stupni, 17382 na magisterském stupni a 4003 na doktorském stupni. Asi 56 studentů se zúčastnilo krátkodobých kurzů.

Pokud vás tento web, který reflektuje uplynulých 15 let České republiky v EU, zaujal a chcete se dozvědět víc, klikněte na tento ODKAZ, který vás zavede přímo na web 15 let v EU.

#15+15 #EU #ČR

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org