POZVÁNKA: Jakou chceme EU v roce 2025 – Evropská obchodní politika

Zveme Vás na další debatu ze série "Jakou chceme EU v roce 2025?" tentokrát o evropské obchodní politice. Debata bude probíhat ve čtvrtek 17. června 2021 od 17:30 do 19:00.

Vlivem globalizace dochází k propojování výroby a trhů jednotlivých států, a tak i stále větší ekonomické provázanosti světa. V tomto rychle se měnícím prostředí hraje Evropská unie jako jedna z největších ekonomik světa významnou roli. Silnou pozici v utváření celosvětového obchodního systému má Evropská unie nejen díky objemu HDP, ale i otevřenosti a velikosti svého trhu a harmonizaci pravidel a obchodních politik členských států.  Společná obchodní politika Evropské unie je významným pilířem evropské spolupráce a umožňuje členským státům jako celku dosáhnout většího vlivu a snazšího prosazení zájmů ve dvoustranných jednáních a mezinárodních obchodních orgánech, ale i lépe čelit novým ekonomickým výzvám. Evropská obchodní politika se ale bude muset vypořádat s hospodářskými dopady pandemie covid-19 a otázkou strategické autonomie, politickými tlaky na omezování globalizace, nutností hledat ekologičtější a udržitelnější přístupy na cestě k naplnění závazků plynoucích ze Zelené dohody a v neposlední řadě také s rostoucím ekonomickým a politickým vlivem Číny.

Jak bude vypadat budoucnost evropské obchodní politiky? Jaké jsou dopady pandemie covid-19 na evropskou obchodní politiku? Jakým způsobem se v obchodní politice budou promítat závazky vedoucí ze Zelené dohody? Budou zavedena cla z uhlíku? Jakým způsobem by tyto cla měla vypadat? Bude Evropská unie do budoucna schopna prosazovat své obchodní normy ve světě? A jak ovlivňuje evropskou obchodní politiku vzrůstající síla Číny? Jaká je budoucnost obchodních vztahů Číny a Evropské unie? Na tyto a další otázky Vám odpoví:

  • Ota Šimák, Ředitel, Odbor obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací, Ministerstvo obchodu a průmyslu
  • Lenka Fojtíková, Docentka, Katedra mezinárodních ekonomických vztahů, Ekonomická fakulta VŠB-TUO
  • Jana Hartman Radová, Vedoucí bruselské kanceláře, Svaz průmyslu a dopravy ČR a stálá delegátka u BusinessEurope

moderuje: Vít Havelka, výzkumný pracovník Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM

Událost budete moci sledovat zde. 

#evropská obchodní politika

Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie

Související články

Žádné související články