Tisková zpráva: Projekt CCS4CEE - Building momentum for the long-term CCS deployment in the CEE region

Projekt CCS4CEE analyzuje současný stav rozvoje CCS (zachytávání a ukládání oxidu uhličitého) ve střední a východní Evropě a má za cíl především pomoci obnovit debatu o technologii CCS a umožnit její budoucí aplikaci v tomto regionu.

Snižování emisí skleníkových plynů, včetně CO2, se stalo prioritou v boji se změnou klimatu. Cest ke snižování CO2, tedy dekarbonizaci je několik. Technologií známou desítky let je zachytávání a ukládání CO2 do geologických struktur (carbon capture and storage, CCS), popř. jeho využití pro další účely (carbon capture and utilisation, CCU). Náročnost průmyslové aplikace je však technologicky i ekonomicky velmi vysoká. V rámci projektu CCS4CEE (Building momentum for the long-term CCS deployment in the CEE region), který analyzuje současný stav rozvoje CCS ve střední a východní Evropě, aktuálně vyšly první národní studie, včetně té za Česko a Slovensko.

Aktuálně publikované studie za státy střední a východní Evropy, včetně  srovnávací studie zaměřené na region a studie zaměřené na evropskou legislativu, lze stáhnout zde.

Podrobnější informace o projektu naleznete v tiskové zprávě pod tlačítkem PDF.

#Dekarbonizace #CCS #CCU #Střední Evropa #Východní Evropa

Michal Hrubý
Výzkumný pracovník

Expertiza: zelená ekonomika EU, těžký průmysl, doprava

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org