POZVÁNKA: EU± // Evropská unie a multipolární svět po válce na Ukrajině

Srdečně Vás zveme na další debatu ze série EU±, tentokrát o tom, jakou bude mít EU pozici a jakou pozici by měla zaujmout v nově se formujícím multipolárním geopolitickém uspořádání. Debata proběhne online formou na Facebooku ve středu 23. března od 17:30.

Ruský útok na Ukrajinu lze kromě snahy o devastaci a podrobení sousední
země vnímat i jako součást dlouhodobého úsilí o rozvrácení mezinárodní
uspořádání v podobě, ve které jej známe od počátku 90. let. Již před
ruskou agresí začalo na mezinárodním poli docházet k postupné proměně
poměru sil. Spojené státy americké v posledních dekádách ztrácí svou
pozici jediného dominantního hráče mezinárodních vztahů. Naproti tomu
vliv Číny ve spojitosti s jejím hospodářským rozmachem posledních dekád
stoupá. Dalším aspirantem na pozici klíčového hráče v budoucím
globálním uspořádání je též Evropská unie. Ta již v některých oblastech,
jako je kupříkladu hospodářství, v současnosti zastává význačnou globální
pozici. V oblasti bezpečnosti je však postavení unijní sedmadvacítky velmi
diskutabilní. I když jsou státy EU z velké části součástí nejsilnější obranné
aliance – NATO, jejich bezpečnost je do velké míry stále závislá na
spolupráci a ochotě USA.
Dokáže si EU v nově formujícím multipolárním geopolitickém uspořádání
vydobýt silnou pozici? Měly by se státy EU zaměřit na posilování vztahů
v rámci NATO či posílit vlastní bezpečnost? Měla by EU být spíše
mírotvorce, nebo by měla zastávat pozici silného geopolitického hráče? S
jakými geopolitickými výzvami se bude EU muset potýkat?

Hosté:

  • Alice Rezková, Analytička Výzkumného centra, Asociace pro mezinárodní otázky
  • Karel Svoboda, Katedra ruských a východoevropských studií, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
  • Tomáš Weiss, zástupce ředitele pro vědu, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Moderátorka: Alexandra Ilková, Projektová manažerka, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Událost můžete sledovat na facebookovém eventu.

#EU+- #událost #mezinárodní systém

Kristína Chlebáková
Projektová manažerka, Manažerka Prague European Summit


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org