Národní konvent o EU | Integrace Ukrajiny do EU

Naše seniorní výzkumná pracovnice Jana Juzová zpracovala podkladový dokument pro kulatý stůl Národního konventu o EU. Kulatému stolu jsou předloženy tři hlavní otázky: Jak mohou EU a Česká republika podpořit Ukrajinu v poválečné rekonstrukci a reformách nutných pro integraci do EU? Jaké nástroje má EU k dispozici pro hlubší ekonomickou a politickou integraci Ukrajiny? Je EU připravena plně integrovat Ukrajinu a další kandidátské státy? Může pro tyto účely využít zkušenosti z předchozích kol rozšíření?

Ačkoli je pro Ukrajinu evropská perspektiva zásadní, v tuto chvíli je však její nejurgentnější výzvou poválečná obnova země, a to jak ve smyslu fyzické infrastruktury a ekonomické aktivity, tak i fungujících institucí. Bude důležité zajistit, aby rekonstrukce maximálně přiblížila Ukrajinu integraci do unijních politik a struktur a aby rekonstrukce následovala trendy stanovené EU, zejména zelenou a digitální tranzici. Pro Českou republiku, i coby předsedající zemi v Radě EU, zároveň vyvstává otázka, jak Ukrajinu na její cestě co nejvíce podpořit a jak se postavit k probíhající širší diskuzi o budoucnosti rozšiřování EU.

Celý podkladový dokument naleznete pod tlačítkem PDF.

  

#EU #Ukrajina #integrace #Národní konvent

Jana Juzová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: regionalismus, Visegrádská spolupráce, demokratizace a evropská integraci zemí západního Balkánu, proces rozšiřování EU

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org