POLICY PAPER | Kvalifikovaná většina ve Společné zahraniční a bezpečnostní politice: Blížící se nutnost nebo znovu objevená utopie?

Miroslava Pisklová píše o diskusi o možném rozšíření systému hlasování kvalifikovanou většinou (QMV) na více zbývajících oblastí politiky v Radě EU, v nichž se dosud nepoužívá, konkrétně na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU (SZBP), která v poslední době nabírá na síle. Cílem této publikace je analyzovat výhody a nevýhody zavedení QMV v SZBP EU se zaměřením na možný dopad na menší členské státy.

Jak bylo uvedeno výše, argumentem, který používají především menší členské státy, aby se postavily proti přijetí hlasování kvalifikovanou většinou v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky, je skutečnost, že jejich zájmy mohou být snadno přehlíženy, což může vést k tomu, že je v Radě přehlasují větší členské státy. Pomyslná dělící čára zde leží mezi Francií a Německem, obě země jsou velkými a významnými členskými státy EU, na straně jasných zastánců kvalifikovaného hlasování, a zeměmi především z regionu Střední a Východní Evropy na straně druhé.

Celý článek v anglickém jazyce najdete pod tlačítkem PDF.

Tento policy paper byl vypracován v rámci stipendijního programu Think Visegrad v Bruselu. 

#kvalifikovaná většina #Společná zahraniční a bezpečnostní politika

Související články

Žádné související články


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org