POLICY PAPERY | Genderové reakce Evropy v oblasti bezpečnosti a obnovy vůči Ukrajině

Policy paper, který napsala Míla O'Sullivan, vysvětluje, že zaměřit se na genderovou dimenzi a ženské hlasy ve všech aspektech evropské bezpečnosti a reakce na obnovu Ukrajiny jsou oblasti s nejzávažnějšími genderovými dopady. Zároveň v něm identifikuje jaká rizika přináší genderově nedbalé reakce pro mírovou a udržitelnou budoucnost Ukrajiny a její evropskou integraci.

"Nyní je naléhavé reagovat a zároveň stavět na hybnosti ženských agentur a pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů v politikách a legislativě." 

 Celý článek v anglitině si můžete přečíst po kliknutí na PDF. 

Tento policy paper byl vypracován v rámci stipendijního programu Think Visegrad v Bruselu.  

#Ukrajina #Gender

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org