EURACTIV: Tři důvody proč by Česko mělo urychlit přechod k fotovoltaice

Solární energie je podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) nejlevnějším zdrojem elektřiny na světě, ale Česká republika stále výrazně zaostává za evropským průměrem. Jaké jsou její výhody a jak co nejrychleji urychlit její implementaci v Česku? Těmto tématům se věnovali Jonathan Lyons a Kristína Kráľovská, výzkumní spolupracovníci Institutu EUROPEUM, ve spolupráci s redaktorkou Kateřinou Horákovou v novém článku serveru EURACTIV.cz.

"Využívání solární energie v České republice stagnuje, a to i navzdory zvyšující se poptávce po instalaci solárních elektráren (v roce 2021 bylo nainstalováno meziročně zhruba o pětinu více elektráren). Solární a větrná energie se podílí na českém energetickém mixu pouze ze 3,7 %. Česko tak výrazně zaostává za evropským průměrem, který činí 22 %. V loňském roce navíc podíl obnovitelných zdrojů na úrovni EU poprvé předčil využití zdrojů z fosilních paliv."

Celý článek najdete zde.

#Fotovoltaika #Česko

Jonathan Lyons
Výzkumný pracovník

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org