ČRo Plus | Navýšení humanitární pomoci pro Gazu

Evropská komise navyšuje množství humanitární pomoci, které bude poskytovat v pásmu Gazy. Co vedlo k tomuto rozhodnutí a jaké dopady bude mít komentuje zástupce ředitele Institutu EUROPEUM Viktor Daněk.

"Ursula von der Leyen se pro tento krok nerozhodla ve vakuu, ale na základě mandátu od členských zemí, které se na summitu na konci října jednomyslně shodly, že humanitární situace v Gaze se rapidně zhoršuje a že by EU měla tuto situaci řešit. Na základě tohoto se komise rozhodla ty požadavky materializovat do konkrétní sumy."

Celý rozhovor si mužete poslechnout zde (od 18:19).

#Gaza #Komise

Viktor Daněk
Zástupce ředitele


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org