Dopad místních referend na politickou angažovanost v českých obcích v letech 2002-12

Tomáš Dvořák, Jan Zouhar a Jakub Novák přináší ve své analýze výsledky unikátního výzkumu, který poprvé v českém kontextu zjišťoval, jaký má přímá demokracie v České Republice na lokální úrovni vliv na další politickou angažovanost občanů.

  • V posledních 15 letech proběhlo v České Republice na úrovni obcí několik stovek místních referend. Studie se zaměřuje na otázku, zda využívání institutu místního referenda má v České republice pozitivní dopady na vztah občanů k politice. Empiricky zkoumáme, zda v obcích, kde proběhla místní referenda, došlo ke zvýšení volební účasti v následujících volbách do Poslanecké sněmovny a ve volbách do místních zastupitelstev. Výsledky statistické analýzy potvrzují, že v obcích, které mají zkušenosti s místním referendem, se dlouhodobě zvýšila úroveň politické participace. Na základě empirické analýzy ukazujeme, že zkušenost s přímou formou politické participace zvyšuje v České Republice angažovanost občanů v politice.

V tomto článku přinášíme výsledky unikátního výzkumu, který poprvé v českém kontextu zjišťoval, jaký má přímá demokracie v České Republice na lokální úrovni vliv na další politickou angažovanost občanů. Od roku 2000 proběhlo v České republice několik stovek místních referend, což umožňuje toto téma zkoumat empiricky.

S využitím statistické analýzy ukazujeme, že místní přímá demokracie zvyšuje volební účast v následných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a ve volbách do místních zastupitelstev. V následujícím textu představujeme nejen výsledky empirické analýzy, ale také metodologii výzkumu a hodnotíme význam výsledků ve vztahu k vývoji českého politického systému a postojů českých občanů k demokratickému vládnutí. 

Celý dokument je možné stáhnout kliknutím na tlačítko PDF vedle tohoto článku.

#analýza #přímá demokracie #referendum #český politický systém #politická angažovanostInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org