POZVÁNKA: Think Tank Forum: Rethinking Enlargement in times of Geopolitical Earthquakes

Rádi bychom vás pozvali ke sledování přímého přenosu konference "Think Tank Forum: Rethinking Enlargement in times of Geopolitical Earthquakes", který se uskuteční ve čtvrtek 13. října v 15:00.

Show more

Background Paper Think Tank Forum | Can the EU enlargement process be finally revitalized?

This article was written as background material for a panel discussion at the Think Tank Forum: EU Enlargement. The author of the article is senior researcher Jana Juzová. In the article, she discusses, for example, whether the war in Ukraine will speed up the accession negotiations of the Western Balkan countries to the EU.

Show more

Podkladový materiál Think Tank Forum | Může být proces rozšiřování EU konečně oživen?

Tento článek byl napsán jako podkladový materiál pro panelovou diskuzi v rámci Think Tank Forum: EU Enlargement. Autorkou článku je seniory výzkumná pracovnice Jana Juzová. V článku se věnuje například tomu, jestli se kvůli válce na Ukrajině urychlí přístupová jednání zemí západního Balkánu do EU.

Show more

Background Paper Think Tank Forum | The State of Democracy and Rule of Law in WB6

This article was written as background material for a panel discussion at the Think Tank Forum: EU Enlargement. The authors of the article are Oszkár Roginer, Project Manager, and Žiga Faktor, Head of our Brussels office. In the article, the authors discuss, among other things, elections, political pluralism, civil society, media, and fundamental rights in the Western Balkan countries.

Show more

Podkladový materiál Think Tank Forum | Stav demokracie a právního státu ve WB6

Tento článek byl napsán jako podkladový materiál pro panelovou diskuzi v rámci Think Tank Forum: EU Enlargement. Autory článku jsou Oszkár Roginer, projektový manažer a Žiga Faktor, vedoucí naší bruselské kanceláře. V článku se autoři věnují mimo jiné volbám, politickému pluralismu, občanské společnosti, médiím či základním právům v zemích západního Balkánu.

Show more

National Convention on the EU | Integraction of Ukraine into the EU

Our Senior Research Fellow Jana Juzová has prepared a background paper for the National Convention's roundtable on the EU. The roundtable is presented with three main questions: how can the EU and the Czech Republic support Ukraine in its post-war reconstruction and reforms necessary for EU integration? What tools does the EU have at its disposal for deeper economic and political integration of Ukraine? Is the EU ready to fully integrate Ukraine and other candidate countries? Can it use the experience of previous enlargement rounds for this purpose?

Show more

EURACTIV.cz | Has the war opened a window of opportunity for EU enlargement? Just an illusion, real change takes time and commitment of all

In the framework of the conference Think Tank Forum: EU enlargement, an article on the views of member and candidate states on EU enlargement was written in cooperation with EURACTIV.cz.

Show more

EURACTIV.cz | Otevřela válka okno příležitosti pro rozšíření EU? Jen iluze, skutečné změny chtějí čas a odhodlání všech

V rámci konference Think Tank Forum: EU enlargement vznikl ve spolupráci se zpravodajem EURACTIV.cz článek o pohledech členských i kandidátských států na rozšiřování EU.

Show more

EURACTIV.cz | Macedonian identity at risk, EU must help resolve historic disputes with Bulgaria

On the occasion of the Think Tank Forum: EU enlargement conference, an interview with the Macedonian diplomat, politician and foreign policy expert Nikola Dimitrov was conducted. Dimitrov answers questions on issues such as the impact of the Russian invasion on the EU enlargement process and the importance of the Czech Presidency for the Balkan countries.

Show more

EURACTIV.cz | Dimitrov: Identita Makedonců je v ohrožení, EU nám musí pomoci vyřešit historické spory s Bulharskem

Při příležitosti konference Think Tank Forum: EU enlargement vznikl rozhovor s makedonským diplomatem, politikem a expertem na zahraniční politiku Nikolou Dimitrovem. Dimitrov odpovídá na otázky týkající se například dopadů ruské invaze na proces rozšiřování EU nebo jaký význam má české předsednictví pro země Balkánu.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org