POLICY PAPER: How to sustainably finance climate neutrality in the Czech Republic?

In the background article for the debate of the same name from the Prague Climate Talks series (October 26), David Němeček examines how to sustainably finance climate neutrality in the Czech Republic.

Show more PDF

POLICY PAPER: Jak udržitelně financovat klimatickou neutralitu v České republice?

David Němeček v podkladovém článku ke stejnojmenné debatě ze série Prague Climate Talks (26. 10.) zkoumá jak udržitelně financovat klimatickou neutralitu v České republice.

Show more PDF

INVITATION: Prague Climate Talks: Financing the transition to a low carbon economy

We would like to cordially invite you to the debate organized by EUROPEUM Institute for European Policy in cooperation with Heinrich-Böll-Stiftung Prague and under the auspices of the UN Information Centre Prague. The debate will take place on Monday, October 26 from 4 to 5.30 PM.

Show more PDF

POZVÁNKA: Prague Climate Talks: Financování přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku

Rádi bychom Vás pozvali na debatu Prague Climate Talks, kterou organizuje EUROPEUM Institute for European Policy spolu s Heinrich-Böll-Stiftung Prague a pod záštitou OSN Česká republika. Debata se uskuteční v pondělí 26. října od 16:00 do 17:30 a tématem bude přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku a jeho financování.

Show more PDF

REPORT: Prague Climate Talks: Climate change: Can It Unite a Divided Society?

On 17th September 2020 we organized this year's third online debate from the Climate Talks cycle. The topic was the social dimensions of climate policies.

Show more PDF

REPORT: Prague Climate Talks: Klimatická změna: může sjednotit rozdělenou společnost?

Dne 17. září 2020 se uskutečnila třetí letošní online debata z cyklu Climate Talks. Tématem debaty byl společenský rozměr změn klimatu v českém kontextu.

Show more PDF

Policy paper: Climate change: can it unite divided society?

Lucie Vinařská in the background article to the debate of the same name from the Prague Climate Talks series (September 17) examines the opinion of Czech society on climate change, its division and the potential for unification due to the climate and coronavirus crisis.

Show more PDF

Policy paper: Klimatická změna: může sjednotit rozdělenou společnost?

Lucie Vinařská v podkladovém článku ke stejnojmenné debatě ze série Prague Climate Talks (17.9.) zkoumá názor české společnosti na klimatickou změnu, její rozdělení a potenciál na sjednocení v důsledku klimatické krize.

Show more PDF

INVITATION: Prague Climate Talks: Climate change: can it unite our divided society?

We would like to cordially invite you to the debate organized by EUROPEUM Institute for European Policy in cooperation with Heinrich-Böll-Stiftung Prague and under the auspices of the UN Information Centre Prague. The debate will take place on Thursday, September 17 from 5 to 6.30 PM.

Show more PDF

POZVÁNKA: Prague Climate Talks: Klimatická změna: může sjednotit rozdělenou společnost?

Rádi bychom Vás pozvali na debatu Prague Climate Talks, kterou organizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich-Böll-Stiftung a pod záštitou OSN Česká republika. Debata se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 17:00 do 18:30 v Pražském kreativním centru (Staroměstské náměstí 1/4, 110 00 Praha).

Show more PDF