Policy Paper | SUMP IT UP: Prague Moving towards Sustainable Urban Mobility

Katarína Svitková, our research associate, wrote a policy paper on sustainable mobility in Prague. According to Katarína, cities play an important role in reducing the carbon footprint. Therefore, one of the key areas to focus on is urban transport.

Zjistit více PDF

SUMMARY OF EXPERIENCES WITH THE INVOLVEMENT OF CSOS IN V4 IN THE DECARBONISATION PROCESS

The project is focused on the examination of the role of non-governmental organizations in the process of decarbonization of coal regions in V4 countries (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia). The aim of the project is to describe the best and worst practices of the individual processes for Serbia, who awaits the transformation of its energy mix, largely based on coal. The examined V4 countries have had a slightly different share of coal in their energy mix, while the largest one being in Poland and the second largest one in the Czech Republic, followed by Hungary and Slovakia. There are many similarities and differences in their takes on decarbonisation, thus providing different range of experiences.

Zjistit více PDF

SUMMARY OF EXPERIENCES WITH THE INVOLVEMENT OF CSOS IN V4 IN THE DECARBONISATION PROCESS

Projekt je zaměřen na zkoumání role nevládních organizací v procesu dekarbonizace uhelných regionů v zemích V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Cílem projektu je popsat nejlepší a nejhorší praxi jednotlivých procesů pro Srbsko, které čeká transformace jeho energetického mixu založeného z velké části na uhlí. Zkoumané země V4 mají mírně odlišný podíl uhlí ve svém energetickém mixu, přičemž největší je v Polsku a druhý největší v České republice, následuje Maďarsko a Slovensko. V jejich přístupu k dekarbonizaci existuje mnoho podobností i rozdílů, a poskytují tak různou škálu zkušeností.

Zjistit více PDF

EU MONITOR | From boom to bust: How uncoordinated policies halted solar power deployment in Czechia

In his EU Monitor, Jonathan Lyons writes about the future of solar energy in the Czech Republic. "Harnessing the full potential of solar energy will not only help to meet the EU's decarbonisation targets, but also boost energy security and create local jobs. The potential for solar energy in the Czech Republic is considerable, up to 12 GW," writes Lyons.

Zjistit více PDF

EURACTIV: Companies are interested in decarbonisation but they lack government support and a clear strategy

According to experts, while decarbonisation is costly, without it the costs would be even higher. Our researcher Kateřina Davidová also commented on the topic at EURACTIV's Decarbonisation of the Czech and Slovak Economy 2022 conference.

Zjistit více

EURACTIV.SK | Decarbonising road transport: what will power cars and trucks?

Our research fellow Michal Hrubý was one of the panelists in the discussion on decarbonisation of road transport. Transport is the only sector of the European economy where carbon dioxide emissions continue to rise. Road transport accounts for almost three quarters of total transport emissions.

Zjistit více

Decarbonization of the Industrial Sector: Sustainable Finance as an Opportunity?

EUROPEUM Institute for European Policy partnered up with the institutions from the Visegrad Group countries and now leads the project consortium. The main objective of the project is to identify priority policies that will enable the decarbonisation of heavy industry in a way that is consistent with the commitments of the Visegrad Four countries to limit future global warming to 1.5 °C. To reach this objective, partners conduct original research and engage the local stakeholders.

Zjistit více PNG

EUKI Report | Industrial decarbonisation policies in the EU

This report, written by Tatiana Mindekova, is the first part of the future publication for our project “Decarbonization of the Industrial Sector: Sustainable finance as an opportunity?“, which is funded by the European Climate Initiative. It offers an overview of the key climate policies of the European Union, with special attention paid to the heavy industry sector.

Zjistit více

EUKI Report | Industrial decarbonisation policies in the EU

Tento report, Který napsala Tatiana Mindeková, je první částí budoucí publikace k našemu projektu "Dekarbonizace průmyslového sektoru: Udržitelné financování jako příležitost?", který je financován Evropskou iniciativou pro klima. Nabízí přehled klíčových politik Evropské unie v oblasti klimatu, přičemž zvláštní pozornost je věnována odvětví těžkého průmyslu.

Zjistit více

Job Offer: Senior Project Manager for Industry Decarbonisation

EUROPEUM Institute for European Policy is looking for a full time professional to lead our ongoing international project titled „Decarbonisation of industrial sector: sustainable finance as an opportunity?“.

Zjistit více PDFInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org