Policy Brief | Příprava na EU35+: Pohled ze střední Evropy

Navzdory historické podpoře politiky rozšiřování EU ze strany zemí Visegrádské čtyřky stojí tyto středoevropské státy před výzvou, jak sladit své postoje s novou realitou tohoto procesu. Vzhledem k tomu, že Ukrajina a Moldavsko zahájily přístupová jednání, je EU rozpolcena v otázkách spojených s budoucím rozšířením - institucionálními reformami a změnami v rámci rozpočtu EU. Při přechodu od ekonomických příjemců k potenciálním přispěvatelům musí státy V4 vyhodnotit potenciální politické a ekonomické dopady nových členů jak na EU, tak na své domácí úrovni. Píše Vladislava Gubalová z GLOBSEC.

Zjistit více

RTVS | Rozšiřování frakce Patrioti pro Evropu

Maďarsko převzalo od Belgie předsednictví v Radě EU. Na maďarské politické i mediální scéně se však více probírá nová evropská platforma založená v neděli ve Vídni. Dle premiéra Viktora Orbána budou mnozí překvapeni z toho, jak rychle se rozroste. Vznik evropské politické aliance a její rozšiřování pro RTVS komentuje Vít Havelka, seniorní výzkumný pracovník Institutu EUROPEUM.

Zjistit více

RTVS | Rozšiřování EU: Zahájení přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem

Evropská unie zahájila přístupová jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Co to pro obyvatele zemí znamená? Jak probíhají přístupové rozhovory? A co všechno země musí splnit? Pro televizi RTVS komentuje Jana Juzová, seniorní výzkumnice Institutu EUROPEUM.

Zjistit více

TN.cz | Zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem do EU

V Lucemburku došlo k formálnímu zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem do Evropské unie. Znamená to výrazné přiblížení obou zemí k samotnému vstupu do EU? Kdo má lepší pozici? A jak probíhá "screeningový proces"? Téma pro TN.cz rozebral Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM.

Zjistit více

Policy Paper | Pozastavené rozšíření: cena, kterou Evropa platí

Jak může být procesu rozšiřování EU navrácena ztracená dynamika? A jak se můžeme poučit z předchozích kol rozšíření Unie o nové členy? Na tyto otázky nabízí odpověď skupina autorů spolu se seniorní výzkumnicí Institutu EUROPEUM Janou Juzovou v nové publikaci v rámci projektu REWEU.

Zjistit více

Radio Svobodná Evropa | Rozšíření EU ohrožuje pravice ve členských státech, nikoliv v Evropském parlamentu

Bez ohledu na dobré výsledky extrémně pravicových stran v evropských volbách, jejich nárůst nestačil na to, aby zásadně ovlivnily politiku v budoucím Evropském parlamentu. Jaký vývoj můžeme očekávat vzhledem k politice rozšiřování Evropské unie po evropských volbách? Situaci pro srbské Radio Svobodná Evropa komentuje Žiga Fatkor, vedoucí bruselské kanceláře Institutu EUROPEUM.

Zjistit více

TV Nova | Brussels will deal with the enlargement of the Union. Among the candidates are Turkey or Ukraine

The elections to the European Parliament are less than a week away, and one of the main topics that Brussels will have to deal with in the coming years is the enlargement of the European Union. A total of nine countries are waiting to join the EU, but according to experts, rapid expansion is unlikely. The President of the European Council, Charles Michel, talks about the possibility of enlargement until 2030, which requires reforms from both the candidate countries and the Union itself. Jana Juzová, researcher at EUROPEUM Institute, commented on the situation for TV Nova.

Zjistit více

TV Nova | Brusel bude řešit rozšiřování Unie. Mezi kandidáty je Turecko nebo Ukrajina

Do voleb do Evropského parlamentu zbývá necelý týden a jedním z hlavních témat, které bude Brusel muset v příštích letech řešit, je rozšiřování Evropské unie. Na vstup do EU čeká celkem devět států, ale podle expertů je rychlé rozšíření nepravděpodobné. Předseda Evropské rady Charles Michel hovoří o možnosti rozšíření do roku 2030, což vyžaduje reformy jak ze strany kandidátských zemí, tak i Unie samotné. Výzkumná pracovnice Institutu EUROPEUM, Jana Juzová, stav komentovala pro TV Nova.

Zjistit více

Stanovisko | Kulatý stůl Národního konventu o EU

Jak zlepšit proces rozšiřování EU? Jak zajistit dlouhodobé působení demokratizačního efektu přístupového procesu i po případném vstupu do EU? A jsou institucionální reformy EU nezbytnou podmínkou pro rozšíření EU? Odpovědi na tyto a další otázky nabízí stanovisko Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM ke kulatému stolu Národního konventu o EU na téma Balkán, Turecko či Ukrajina: Budoucnost politiky rozšiřování v kontextu institucionálního nastavení.

Zjistit více

Timpul Prezent | Evropské hranice, rozšiřování EU a rostoucí polarizace na Slovensku

Jaké jsou hranice Evropy a jak se shodují s hranicemi Evropské unie? Jaké jsou vyhlídky na rozšíření EU směrem na západní Balkán a do bývalých sovětských států? Těmito otázkami se v podcastu rumunského veřejnoprávního rádia zabývá Jana Juzová, seniorní výzkumnice Institutu EUROPEUM. V podcastu Timpul Prezent se také zabývala důsledky nedávného útoku na slovenského premiéra Roberta Fica a upozornila na rostoucí polarizaci slovenské společnosti a potenciální ohrožení nezávislosti médií.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org