Commentary: State of the Union Address 2017

Vladimír Bartovic, Martin Michelot, Zuzana Stuchlíková, Christian Kvorning Lassen, Kateřina Davidová, Alexandr Lagazzi and Benedetta Fornaciari da Passano react to Juncker's State of the Union Address 2017 from the perspective of the future of the EU and the Czech Republic's role in it.

Zjistit více PDF

Komentář: State of the Union Address 2017

Vladimír Bartovic, Martin Michelot, Zuzana Stuchlíková, Christian Kvorning Lassen, Kateřina Davidová, Alexandr Lagazzi a Benedetta Fornaciari da Passano reagují na projev předsedy Jean-Claude Junckera o stavu Unie z hlediska budoucího vývoje EU s ohledem na pozici České republiky.

Zjistit více PDF

REPORT: Seminar "Foreign Policy and Trade under Trump's Presidency: What's Next for the Transatlantic Relations?"

On 23 February our Tereza Novotna together with the London School of Economics organised a seminar on the topic of foreign policy and trade under Trump's presidency. The report is now available.

Zjistit více

The ePrivacy Directive as a Test Case of Better Regulation

Zuzana Picková analyses the interaction between two key priorities on the agenda of the European Commission of President Juncker – the Better Regulation Agenda and the Digital Single Market Strategy.

Zjistit více PDF

The ePrivacy Directive as a Test Case of Better Regulation

Zuzana Picková se ve svém textu zaměřuje na vztahy dvou klíčových bodů agendy Evropské komise předsedy Junckera - Iniciativa pro lepší regulaci a Strategie pro jednotný digitální trh.

Zjistit více PDF

EU Better Regulation Agenda: Contested Policy in Central European Perspective

Zuzana Picková's policy paper examines the current state of play of the European Commission’s Better Regulation Agenda (BRA) and highlights its key elements, adding the perspective on the BRA of the Visegrád Group countries (V4) and suggesting several policy recommendations.

Zjistit více PDF

Agenda zlepšování právní úpravy EU: diskutovaná politika z perspektivy Střední Evropy

Policy paper Zuzany Pickové zkoumá současný stav agendy zlepšování právní úpravy (BRA) předkládané Evropskou komisí a vyzdvihuje její klíčové prvky, přidávajíc pohled zemí Visegrádské skupiny na agendu a navrhujíc několik doporučení.

Zjistit více PDF

Better Regulation Agenda - Better Deal for European Industry and Businesses? A view from the Central European Perspective

EUROPEUM Institute for European Policy is one of the organizers of this breakfast roundtable which will bring together representatives of businesses, governments and EU institutions, to debate about priorities of the EU Better Regulation Agenda in the year ahead while considering interests of the EU Central and Eastern European Member States.

Zjistit více PDF

Better Regulation Agenda - Better Deal for European Industry and Businesses? A view from the Central European Perspective

Institut pro Evropskou politiku EUROPEUM je jedním z organizátorů kulatého stolu, který spojí zástupce podniků, vlád a institucí EU v debatě o prioritách Agendy lepší regulace pro následující rok také o zájmech členských zemí EU ze střední a východní Evropy.

Zjistit více PDF
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org