Vinohradská 12 | What is the Green Deal about?

Green madness. Tragedy. But also a challenge, an opportunity. This is what Czech politicians are saying about the Green Deal. What is it really about and how will this issue drive the European Parliament elections? A topic for Viktor Daňek, deputy director of EUROPEUM Institute, which he addresses in Czech radio podcast Vinohradská 12.

Zjistit více

Vinohradská 12 | O čem je Green Deal?

Zelené šílenství. Tragédie. Ale taky výzva, příležitost. To zaznívá od českých politiků na adresu Green Dealu. O čem ve skutečnosti je a jak tohle téma zahýbe volbami do Evropského parlamentu? Téma pro Viktora Daňka, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM, v podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.

Zjistit více

Televizní noviny | Is it possible to cancel Green Deal?

One of the most criticised politicises, that was agreed on in Brussels in this term. The critics argue that it decreases the competitiveness of Europe, while environmentalists think it should be stricter. Is it possible to cancel Green Deal? Or at least to modify it? For the main evening broadcast Televizní noviny on TV Nova, Kateřina Davidová, a researcher at EUROPEUM Institute, commented on this issue.

Zjistit více

Televizní noviny | Jde zrušit Green Deal?

Jedna z nejkritizovanějších politik, která z Bruselu za poslední období vzešla. Kritici argumentují snížení konkurenceschopnosti Evropy, podle ekologů by bylo ale potřeba naopak přidat. Šlo by Green Deal úplně zrušit? Nebo alespoň upravit? Pro Televizní noviny na TV Nova komentovala Kateřina Davidová, výzkumnice Institutu EUROPEUM.

Zjistit více

20 years in the EU: what has membership given and taken away from Jeseník?

We invite you to the next Café Evropa debate! Green Deal, migration, security, EU elections, EU subsidies... Are you interested in what's in it for Jeseník? Our guests will answer these and other questions. Come and discuss!

Zjistit více

20 let v EU: Co členství dalo a vzalo Jeseníku?

Zveme vás na další debatu Café Evropa! Green Deal, migrace, bezpečnost, eurovolby, dotace z EU... Zajímá Vás, co z toho má Jeseník? Na tyto a další otázky, Vám odpoví naši hosté. Přijďte diskutovat!

Zjistit více

RILSA | The uncertain fate of the Green Deal for Europe ahead of the European Parliament elections

Farmers' protests have reminded that the measures of the Green Deal for Europe may not be politically viable for Europeans. To make climate policies politically viable, the EU should therefore focus on its commitment not to leave anyone behind in the green transition. Klára Votavová, a researcher at EUROPEUM Institute for European Policy, discusses the current development of the Green Deal for Europe and its social policy aspects in an expert publication for the Social Policy Forum.

Zjistit více

Hospodářské noviny | More than five million people will need to be retrained in the Czech Republic by 2030. Car industry will mainly face the problems

The Czech car industry is lagging behind the rest of Europe and the world. It may not be able to pick what to produce, but it has the opportunity to strengthen its competitiveness and resilience. However, it needs trained and educated employees, which are hard to find on the local labour market. So are we going to train the automotive workforce, strengthen the position of our strategic sector and promote a just transformation? Or are we going to continue to say that the transition to electric mobility does not concern us and that the Green Deal for Europe is to blame for increased unemployment? How to produce electric cars and remain competitive? Rebeka Hengalová, a researcher at EUROPEUM Institute, discusses this topic in her article for economic daily Hospodářské noviny.

Zjistit více

Hospodářské noviny | Do roku 2030 bude v Česku potřeba přeškolit přes pět milionů lidí. Problémy budou mít hlavně automobilky

Český automobilový průmysl zaspává za vývojem zbytku Evropy a světa. Sice si nemůže příliš vybírat, co bude vyrábět, ale má možnost posílit svou konkurenceschopnost a odolnost. Potřebuje k tomu ovšem proškolené a vzdělané zaměstnance, které na místním trhu práce těžko najde. Budeme tedy proškolovat pracovníky automobilek, posilovat pozici našeho strategického odvětví a podporovat spravedlivou transformaci? Nebo budeme dál tvrdit, že se nás přechod na elektromobilitu netýká a za zvýšenou nezaměstnanost může Zelená dohoda pro Evropu? Jak vyrábět elektroauta a zůstat nadále konkurenceschopní? Tématem se ve svém článku zabývá Rebeka Hengalová výzkumná pracovnice Institutu EUROPEUM.

Zjistit více

TV Nova | Despite the Green Deal, the Czech Republic still faces issues with excessive emissions

The Czech Republic ranks among countries with highest emissions, with industrial and domestic heating being the main source. From 2027 onwards, new measures will be implemented, affecting households and automobiles, as part of the European commitment to the Green Deal for Europe. One of these measures is, for example, the second version of emission permits. Research associate from the EUROPEUM Institute, Rebeka Hengalová, discussed this system on the main broadcast news on TV Nova.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org