ČT24: The election result sends a signal about the pro-Western direction of the Czech Republic

The head of our Brussels office, Žiga Faktor, appeared on Czech Television to comment on the reaction of Brussels to the results of the presidential elections. He also mentioned the role of the president in relation to the EU and NATO and how this relationship will change after two terms of Miloš Zeman.

Zjistit více

ČT24: Výsledek voleb vysílá signál o prozápadním směřování ČR

Vedoucí naší bruselské kanceláře Žiga Faktor okomentoval pro Českou televizi reakci Bruselu na výsledky prezidenských voleb. Zmínil také roli prezidenta ve vztahu k EU a NATO a jak se tento vztah změní po dvou mandátech Miloše Zemana.

Zjistit více

Blesk: Epicentre: Zeman's outrageous insults of transgender people. And why hasn't the Czech Republic stood up for homosexuals?

The new Hungarian legislation has provoked a stormy reaction from the EU leadership. It bans education about sexual minorities in schools. However, the Czech Republic is one of the countries that has so far refused to join in the criticism of Hungary. In an interview with CNN Prima News on Sunday, President Miloš Zeman criticised women's political rights activists, the Me Too movement against sexual harassment and sexual minority events such as Prague Pride. His words that he finds transgender people "truly disgusting" have already gone around the world. Is the Czech Republic a progressive and liberal country, as Prime Minister Andrej Babiš claims? What are the implications of the condemnatory words of the head of state? These were the topics of Tuesday's Epicentre with Vladimír Bartovic, director of the EUROPEUM Institute for European Policy.

Zjistit více

Blesk: Epicentrum: Zemanovy pobuřující urážky transgender lidí. A proč se Česko nezastalo homosexuálů? Volume 0%

Nová maďarská legislativa vyvolala bouřlivou reakci vedení Evropské unie. Zakazuje totiž na školách osvětu o sexuálních menšinách. Jenže Česko je jednou ze zemí, které se zatím ke kritice Maďarska odmítají připojit. Prezident Miloš Zeman v nedělním rozhovoru pro CNN Prima News kritizoval bojovnice za politická práva žen, hnutí Me Too proti sexuálnímu obtěžování i akce sexuálních menšin typu Prague Pride. Jeho slova o tom, že jsou mu transgender lidé „opravdu bytostně odporní“, obletěla už celý svět. Je Česko progresivní a liberální zemí, jak tvrdí premiér Andrej Babiš? Jaké dopady mají odsuzující slova hlavy státu? To byla témata úterního Epicentra s ředitelem Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, Vladimírem Bartovicem.

Zjistit více

.týždeň: Senators are against Miloš Zeman's policies. He is an embarrassment and violates the Constitution

The director of the EUROPEUM Institute, Vladimír Bartovic, commented for the Slovak magazine .týždeň on the constitutional lawsuit filed by senators against Czech President Miloš Zeman.

Zjistit více

.týždeň: Senátoři jdou po krku Milošovi Zemanovi. Dělá ostudu a porušuje ústavu

Ředitel institutu EUROPEUM Vladimír Bartovic se vyjádřil pro slovenský časopis .týždeň k ústavní žalobě podané senátory na osobu prezidenta České republiky Miloše Zemana.

Zjistit více

RESPEKT: Zeman's list – Who's next and why it is so easy for the president

Our director Vladimír Bartovic spoke for the Respekt magazine on the current situation in the government, on the dismissal of ministers and on possible problems that a candidate for minister of foreign affairs, Jakub Kulhánek, might encounter.

Zjistit více

RESPEKT: Zemanův seznam – Kdo je další na řadě a proč to prezidentovi tak snadno vychází

Náš ředitel Vladimír Bartovic se vyjádřil pro týdeník Respekt k současné situaci ve vládě, k odvolání ministrů a k možným problémům, se kterými by se mohl setkat adept na ministra zahraničí Jakub Kulhánek.

Zjistit více

Le Monde: The next Czech government in the hands of communists

Our Vít Havelka was quoted in and article for Le Monde on the formation of the government of Andrej Babis.

Zjistit více

Le Monde: Příští česká vláda v rukou komunistů

Vít Havelka byl citován v článku Le Monde o vytvoření vlády premiéra Andreje Babiše.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org