BLOG: A failed foreign policy? Germany's reliance on Russian energy.

Jakub Ferenčík has written a blog on German dependence on Russian gas. In his post he discusses how the German government's initially positive intention to tie Russia to Europe through economic intergation for political stability has backfired and resulted in the opposite. It mentions the role of former Chancellor Gerhard Schröder, who contributed significantly to Germany's dependence on Russian supplies, and the circumstances surrounding the construction of the Nord Stream 2 pipeline. The second part analyses the legacy of former Chancellor Merkel and her failure to perceive Russian expansionist tendencies.

Zjistit více

BLOG: A failed foreign policy? Germany's reliance on Russian energy.

Jakub Ferenčík napsal blog na téma německé závislosti na ruském plynu. V příspěvku rozebírá, že původně pozitivní záměr německé vlády, tedy skrze ekonomickou integraci připoutat Rusko k Evropě za účelem politické stability, se Evropě vymstil a vyústil v pravý opak. Zmiňuje roli bývalého kancléře Gerharda Schrödera, který výrazně přispěl k německé závislosti na dodávkách z Ruska, a okolnosti spojené s výstavbou plynovodu Nord Stream 2. V druhé části pak analyzuje odkaz bývalé kancléřky Merkelové a její selhání vnímat ruské expanzionistické tendence.

Zjistit více

E15: The Kremlin wants to use gas to break up the European Union. Experts say it will not succeed

Russia's Nord Stream 1 pipeline has been operating at only 20 % capacity since Wednesday. According to Bloomberg, Russia will not restore supplies to full capacity as long as anti-Russian sanctions remain in place. Our researcher Michal Hrubý commented for E15.cz that with sufficient gas supplies and appropriate savings, we will definitely get through this winter.

Zjistit více

E15: Kreml chce zneužít plyn k rozhádání Evropské unie. Podle expertů neuspěje

Ruský plynovod Nord Stream 1 funguje od středy pouze na 20% kapacitou. Podle agentury Bloomberg Rusko dodávky na plnou kapacitu neobnoví, dokud budou platit protiruské sankce. Pro E15.cz poskytl komentář náš výzkumný pracovník Michal Hrubý, podle kterého s dostatečnou zásobou plynu a vhodně zvolenými úsporami tuto zimu určitě překonáme.

Zjistit více

E15.cz: The West may sacrifice Nord Stream 2. The pipeline faces further US sanctions

Our researcher Danielle Piatkiewicz commented for the news portal E15 on the situation regarding the planned sanctions against Russia in the case of the Nord Stream 2 pipeline.

Zjistit více

E15.cz: Západ možná obětuje Nord Stream 2. Plynovodu hrozí další americké sankce

Naše výzkumná pracovnice Danielle Piatkiewicz se pro zpravodajský portál E15 vyjádřila k situaci ohledně plánovaných sankcí proti Rusku v případě plynovodu Nord Stream 2.

Zjistit více

Čro Plus: Priorities of the French Presidency and meeting with the V4

What can the upcoming French Presidency of the Council of the European Union mean for the Czech Republic, especially given that it will be immediately followed by the Czech Presidency? Can it be assumed that France and the V4 countries will converge on energy issues and move away from, for example, Germany, which is striving for nuclear-free and carbon-free energy? Does nuclear energy have the potential to become green energy for the French? How do France and the V4 countries need or not need Nord Stream 2? These and other questions were answered by analyst Kateřina Davidová on Czech Radio.

Zjistit více

Čro Plus: Priority francouzského předsednictví a schůzka s V4

Co pro Česko může znamenat nadcházející francouzské předsednictví Rady Evropské unie, zejména vzhledem k tomu, že po něm bude bezprostředně následovat předsednictví české? Lze předpokládat, že se Francie a země V4 v energetických otázkách sblíží a vzdálí se například Německu, které usiluje o bezjadernou a bezuhlíkovou energetiku? Má jaderná energie potenciál stát se tzv. zelenou energií pro Francouze? Jak Francie a země V4 potřebují nebo nepotřebují Nord Stream 2? Na tyto a další otázky odpovídala analytička Kateřina Davidová v Českém rozhlasu.

Zjistit více

e15.cz: What Merkel's successors are planning: wage increase, digitalization and continuation of Nord Stream 2

What will the new government do for the environment? And how are German-Russian relations likely to develop? Our research associate Tereza Novotná and the institute's director Zdeněk Beránek contributed to this article on what the future German coalition is up to.

Zjistit více

e15.cz: Co chystají nástupci Merkelové: zvýšení mezd, digitalizaci i pokračování Nord Streamu 2

Co bude nová vláda dělat proti zhoršování životního prostředí? A jak se budou pravděpodobně vyvíjet německo-ruské vztahy? Do článku o tom, co chystá budoucí německá trojkoalice přispěla naše výzkumný spolupracovnice Tereza Novotná a ředitel Institutu Zdeněk Beránek.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org