Transatlantic Policy Forum (TAPF)

Transatlantic Policy Forum (TAPF) is a closed-door summit for decision-makers and opinion-formers co-organised by EUROPEUM Institute for European Policy and the Center for European Policy Analysis. TAPF has been held in Prague every Autumn since 2018 under the auspices of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.

Zjistit více

Transatlantic Policy Forum (TAPF)

Transatlantic Policy Forum (TAPF) je uzavřený summit pro veřejné činitele a tvůrce veřejného mínění organizován Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a americký think-tank Center for European Policy Analysis (CEPA). TAPF se od roku 2018 koná v Praze každý podzim pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Zjistit více

Commentary: EU – Western Balkans summit - More reforms, more money

Our Jana Juzová wrote in her commentary about the EU – Western Balkans summit.

Zjistit více PDF

Komentář: Summit EU a západního Balkánu - Víc financí za více reforem

Naše Jana Juzová píše v komentáři o summitu lídrů členských států EU a zemí západního Balkánu.

Zjistit více PDF

Brief o COVID-19: Eurozóna se dohodla na prvním opatření proti krizi způsobené COVID-19

Vít Havelka v briefu píše o první dohodě ministrů eurozóny na opatřeních proti krizi způsobené pandemií COVID-19.

Zjistit více PDF

EURACTIV: In the beginning of the crisis every state was protecting just its citizens. "Impersonal" summit can revive the neglected solidarity.

Zuzana Stuchlíková was quoted in EURACTIV in article about next EU summit and the member states' cooperation in a fight against coronavirus.

Zjistit více

EURACTIV: S úderem krize chránil každý stát jen sebe a své občany. „Neosobní“ summit může oživit opomíjenou solidaritu

Naše Zuzana Stuchlíková je citovaná na stránkách EURACTIVu, kde hovoří o dalším videosummitu lídrů všech členských zemí EU, kde budou projednávat, jak co nejefektivněji spolupracovat v boji proti pandemii koronaviru.

Zjistit více

ČT24: Vladimír Bartovic about European Union's budget summit

Countries of European Union couldn't come up with the new EU's budget even after two days of negotiations. Even after changes in the first draft, representatives of 27 countries didn't agree on the final form of EU's budget, for years 2021–2027. Director of our institute commented on this issue in the interview for the ČT24.

Zjistit více

ČT24: Vladimír Bartovic o summitu Evropské unie o rozpočtu

Země Evropské unie se ani po dvoudenním summitu neshodly na víceletém rozpočtu. zástupci 27 zemí po úpravě návrhu nedokázali nalézt shodu na celkové výši rozpočtu pro období 2021–2027. Toto komentoval v dnešním rozhovoru pro ČT24 ředitel našeho institutu Vladimír Bartovic.

Zjistit více

Radiožurnál: Vladimír Bartovic on negotiations at the Special EU Summit on the shape of the next budget

The first day of the extraordinary European Union summit on the shape of the next budget did not bring any agreement. The leaders of the member states came to Brussels with so different demands that it was not even expected. Negotiation continues and may even continue until this weekend. Our director Vladimír Bartovic commented on the summit in an interview.

Zjistit více