Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice
kasakova@fsv.cuni.cz

Zuzana Kasáková vystudovala západoevropská studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK, kde získala také doktorát. Studovala na řadě zahraničních univerzit – University of Cambridge (1999), University of Edinburgh (2000), University of Glasgow (2000/2001) a London School of Economics and Political Science (2004). V roce 2004 absolvovala stáž u Skotské národní strany v britském parlamentu a o pět let později ve sdružení Europaeum, University of Oxford. Od roku 2005 přednáší na Fakultě sociálních věd. V únoru 2012 byla zvolena předsedkyní Akademického senátu FSV UK. Je také přidruženým výzkumným pracovníkem Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Zabývá se politickým vývojem a historií Velké Británie (zejména tzv. keltského okraje), historií a institucemi EU, regionální politikou EU, regionalismem a nacionalismem tzv. “národů bez státu” v Evropě. Podílí se také na řešení zahraničních a tuzemských projektů, nejenom výzkumných, ale i těch, které se zaměřují na inovaci studia a přiblížení problematiky EU studentům a pedagogům na středních školách.

Projekty


Žádné články nenalezeny.Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org