One Hundred Years On: a New Central Europe from the Ruins?

Gábor Egry v rámci projektu 1918 CEE Identity vypracoval esej, která se vztahuje k blížícímu se stoletému výročí od pádu středo a východoevropských impérií. Autor v ní mimo jiné analyzuje společné historické dědictví jejich nástupnických států.

Cílem projektu 1918 CEE Identity je vytvořit platformu zaměřenou na historický vývoj visegrádského regionu po roce 1918 s důrazem na vývoj etnických minorit v oblasti. Má poskytnout čtenářům vhled nejen do vzdálené minulosti, ale má přispět i k pochopení historického dědictví s přesahem do současnosti. 

Myšlenku na objevování etnické diverzity na lokální úrovni přinesla konference s názvem My Hero Your Enemy, která se uskutečnila v roce 2011 v Praze a v roce 2015 v Brně. Jednalo se mimo jiné o setkání expertů na soudobou historii Střední Evropy, během které se často diskutovala otázka ,,lokálních dějin". Jak můžeme diskutovat o ,,velkých příbězích" nezávislých národů Visegrádského regionu, když jsou stěží známy místní národní perspektivy? Zajímavá statistická ze sčítání lidu o etnické kompozici Brna, Olomouce a Hradce Králové naleznete zde.

Gábor Egry v rámci tohoto projektu vypracoval esej s názvem One Hundred Years On: a New Central Europe from the Ruins?:

The arrival of the 100-year anniversary of the collapse of Central and Eastern European empires at the end of WWI has generated increasing interest in history within societies of the Visegrad countries. While memories of the momentous changes of 1918 have already slipped beyond the boundaries of communicative memory, the significance of these events - carefully nurtured by national historiographies since they occurred - is conducive to a more intensive process of recollection and reappraisal in the coming year(s). Historians, the broader public and politicians will unavoidably engage with the memory of the end of the WWI and offer their own perhaps uninspired, perhaps idiosyncratic, and perhaps really innovative, novel views and interpretations of the events of the period.

One hundred years are seemingly not enough to change the profound differences in basic attitudes prevalent in Central Europe at the end of WWI. Taking only the examples of the V4 countries, at least three different and lasting perceptions of their independence emerged not long after the events.

Celý text (v angličtině) je dostupný napravo pod tlačítkem PDF.

#CEE #Visegrad #Identita

Michal Vít
Výzkumný pracovník (do září 2018)

Oblasti zájmu: Politické strany, národní identita, V4Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org