Socializace vlád zemí střední a východní Evropy v rámci EU - kdo tvoří normy?

Jak moc zvažují vládní současné politické strany úroveň socializace v rámci evropské politické arény? Tvaruje evropské prostřední jejich vnímání národních zájmu směrem k EU nebo je tomu právě naopak? Více se dočtete v reportu Michala Víta.

Sepsání reportu předcházela mezinárodní konference organizovaná Centrem pro studium rozšiřování EU Centrální evropské univerzity, která se zabývala důležitostí voleb v mladých demokraciích zemí střední a východní Evropy. Centrálním tématem byla diskuse důsledků voleb v postkomunistických republikách na evropský systém vládnutí. Jak je vidět na případu nedávných voleb v Polsku nebo na loňských rumunských volbách, důsledky sahají až za hranice členských států. 

Report přibližuje účinky socializace vybraných vládních stran ve střední a východní Evropě po minulých volbách v České republice (2013), Polsku (2011 a 2015) a Slovensku (2012). Po roce 2004 klesá nadšení a dochází k posunu ke každodennímu boji s evropskými záležitostmi. Současně se odehrává postupný růst (měřený v čase) socializace směrem k aktérům evropské politické arény a existuje také předpoklad, že se jejich postoje následně odrážejí v programech a aktivitách vládních stran. 

Celý report Michala Víta si můžete přečíst v PDF odkazu vedle tohoto článku (v anglickém jazyce).

Více informací o konferenci a ostatní reporty si můžete přečíst zde.

#European Union # Evropská unie #Government # Vláda #Elections #Volby #EUenlargement #rozšiřování EU

Michal Vít
Výzkumný pracovník (do září 2018)

Oblasti zájmu: Politické strany, národní identita, V4

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org