Nestabilita na prahu EU: Fenomén imigrace

Seminář pro studenty a širokou veřejnost na téma "Nestabilita na prahu EU: Fenomén imigrace".

Ve středu 14. 10. 2015 se od 17:00 v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem uskutečnil seminář pro studenty a širokou veřejnost s názvem "Nestabilita na prahu EU: Fenomén imigrace".
Hostem byla Eva Drhlíková z Organizace pro pomoc uprchlíkům, která ve svém moderovaném příspěvku postupně zmínila všechna důležitá fakta a údaje, které souvisí s problémem lidí na útěku v Česku i ve světě. Díky své každodenní praxi mohla především přiblížit každodenní realitu v detenčních centrech a komplexně posluchače obeznámit s problematikou azylového řízení. Živá diskuse probíhala po celou dobu semináře, od problematiky, jak se vlastně lidé bez dokladů identifikují, přes délku azylového řízení až po další možné scénáře vývoje v rámci EU.

Diskusi společně pořádali Eurocentrum Ústí nad Labem, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Institut pro evropskou politiku Europeum.

#seminář #migrace #Ústí nad Labem #uprchlíci

Související články



Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org