EU MONITOR: Češi a víceletý finanční rámec po roce 2020

Ve svém posledním EU Monitoru zkoumá Vít Havelka postoj široké české veřejnosti vůči novému víceletému finančnímu rámci EU.

  • Na začátku května 2018 představila Evropská komise návrh nového víceletého finančního rámce 2021–27. Od té doby členské státy EU a Evropský parlament intenzivně vyjednávaly o každém aspektu návrhu Komise, aniž by dosáhly jakékoliv dohody. V důsledku toho se rozhovory protáhnou do roku 2020 a pravděpodobně budou ukončeny nejdříve v létě 2020 během německého předsednictví Evropské rady.
  • Následující článek má tedy čtenáři poskytnout pochopení toho, co si obyčejní Češi myslí o jednáních o víceletém finančním rámci a co by se mělo financovat z rozpočtu EU. Text je převážně založen na standardním průzkumu veřejného mínění, který provedla agentura STEM ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM v říjnu 2019. Kvantitativní výzkum byl doplněn kvalitativním dotazováním formou ohniskových skupin prováděných začátkem listopadu 2019.

Česká populace obecně nesleduje vyjednávání, nezajímá ji rozpočet EU a ani neví, co EU financuje. Jsou také zmateni v čisté české pozici s ohledem na rozpočet EU – pouze 24 % Čechů si myslí, že Česká republika dostává více, než zaplatí, 18 % je přesvědčeno, že česká pozice je vyrovnaná a překvapivě 13 % se domnívá, že Česká republika je čistý přispěvatel do rozpočtu EU. Zbytek populace nemá žádnou představu, jakou pozici ČR má. Tato čísla jsou překvapující, protože veřejná debata je plná příběhů o tom, co fondy EU financují, a politici často hovoří v tom smyslu, že členství v EU je díky české čisté pozici ziskové.

Naprostá většina českých občanů považuje rozvoj infrastruktury, ochranu životního prostředí a společnou zemědělskou politiku za prioritu financovanou, která by měla být financovaná z rozpočtu EU. Zajímavé je, že třetí nejpopulárnější oblastí jsou investice do sociálních služeb, které se však liší v různých skupinách české společnosti.

Celý EU monitor si můžete přečíst pomocí tlačítka PDF na pravé straně.

#EU monitor # VFR # EU

Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie

EU Monitor Archív
Série publikací

Zvyšování povědomí o vnitřním fungování Evropské unie a o tom, jak ovlivňuje vliv České republiky ve strukturách EU.

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org