Call for Participants: Euro-Atlantic Future of Ukraine and Eastern Europe: Views from Visegrad

Are you a Master’s student from the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia keen on international relations and NATO's strategic future? Join our workshop series to engage with experts, present your views on NATO’s Open-Door policy, and network with peers from the region.

Zjistit více

NATO workshopy pro magisterské studenty: Euroatlantická budoucnost Ukrajiny a východní Evropy: Názory z Visegrádu

Jste studentem magisterského studia z České republiky, Maďarska, Polska nebo Slovenska a zajímáte se o mezinárodní vztahy a strategickou budoucnost NATO? Zapojte se do naší série seminářů, na kterých můžete diskutovat s odborníky, poděli se o své názory na politiku otevřených dveří NATO a navázat kontakty s vrstevníky z regionu.

Zjistit více

Policy Paper | Enlargement on Hold: The Price Europe Pays

How can the EU enlargement process regain its lost momentum? And how can we learn from previous rounds of enlargement? These questions are answered by a group of authors together with EUROPEUM Institute senior researcher Jana Juzová in a new publication within the REWEU project.

Zjistit více

Policy Paper | Pozastavené rozšíření: cena, kterou Evropa platí

Jak může být procesu rozšiřování EU navrácena ztracená dynamika? A jak se můžeme poučit z předchozích kol rozšíření Unie o nové členy? Na tyto otázky nabízí odpověď skupina autorů spolu se seniorní výzkumnicí Institutu EUROPEUM Janou Juzovou v nové publikaci v rámci projektu REWEU.

Zjistit více

Hospodářské noviny | The Green Deal may have been a topic of the European elections, but there is nothing to be done about it anymore

Viktor Daněk, deputy director of EUROPEUM Institute, commented for Hospodářské noviny's newsletter Directors of Europe on the future of the Green Deal after the recent European Parliament elections.

Zjistit více

Hospodářské noviny | Green Deal byl téma evropských voleb, reálně s ním už ale nic nehne

Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM, komentoval pro newsletter Ředitelé Evropy Hospodářských novin budoucnost Green Dealu po nedávných volbách do Evropského parlamentu.

Zjistit více

TV Nova | Distribution of factions in the European Parliament

After the European Parliament elections, the elected national political parties have to split into different factions. This process is ongoing, with question marks surrounding the ANO party. Martin Vokálek, Executive Director of EUROPEUM Institute, commented for TV Nova.

Zjistit více

TV Nova | Rozdělení frakcí v Evropském parlamentu

Po volbách do Evropského parlamentu se musí zvolené národní politické strany rozdělit do jednotlivých frakcí. Tento proces právě probíhá, otazníky jsou zatím kolem hnutí ANO. Pro TV Nova komentoval Martin Vokálek, výkonný ředitel Institutu EUROPEUM.

Zjistit více

RTVS | What will be the balance of power at the top positions of the Union?

After the European Parliament elections, government leaders of the EU member states must agree on the leadership of the European institutions. The agreement must be finalized by the end of the month. Vladimír Bartovic, President of EUROPEUM Institute, answered questions about the negotiations.

Zjistit více

RTVS | Jaké bude rozložení sil na nejvyšších místech Unie v tomto volebním období?

Lídři vlád členských států Evropské unie se musí po volbách do Evropského parlamentu domluvit na vedoucích pozicích v evropských institucích. Dohoda musí být hotová do konce měsíce. Na otázky ohledně tohoto vyjednávání pro RTVS odpovídal Vladimír Bartovic, prezident Institutu EUROPEUM.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org