České vnímání klimatické politiky EU

Nejnovější článek Víta Havelky si klade za cíl vysvětlit, jak česká populace vnímá klimatickou politiku EU a zejména Zelenou dohodu pro Evropu.

Pokud není uvedeno jinak, příspěvek vychází z údajů shromážděných výzkumným ústavem STEM ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM na konci května 2020.

Celý článek v angličtině si můžete přečíst pomocí tlačítka PDF.

#Zelená dohoda #klima #klimatická změna

Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie

Související články