Národní konvent o EU | Podkladový materiál: Zhodnocení českého předsednictví v Radě EU

Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Kasáková a náš seniorní výzkumný pracovník Vít Havelka zpracovali podkladový materiál pro Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma Zhodnocení českého předsednictví. Kulatému stolu jsou předloženy tři hlavní otázky: Nakolik byla Česká republika úspěšná v implementaci svých předsednických priorit? Jak úspěšně vykonávala Česká republika svou předsednickou roli po organizační stránce? Byla Česká republika úspěšná v propagaci svého členství v Evropské unii?

"Česká republika se na výkon své předsednické role v Radě EU připravovala od poloviny roku 2018. Jednalo se nejenom o přípravu programových priorit, ale rovněž o zajištění dostatečných kapacit lidských zdrojů a zvládnutí předsednictví po stránce organizační a logistické. Významným aspektem této role je rovněž odpovídající komunikace státní správy a politických elit nejen ke svým partnerům v EU, ale rovněž směrem k české veřejnosti."

 Celý podkladový dokument najdete pod tlačítkem PDF.

 

#Konvent

Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice
Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unieInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org