Třetí ročník | Dekarbonizace českého automobilového průmyslu

Klimatický tým Institutu EUROPEUM v současné době realizuje třetí ročník projektu zaměřeného na dekarbonizaci automobilového průmyslu v České republice. Chceme navázat na naše zkušenosti a posunout tuto práci dále s cílenějším přístupem. Zaměříme se na tři hlavní oblasti, které jsme identifikovali jako klíčové části pro přechod na čistší druhy dopravy.

Klimatický tým Institutu EUROPEUM v současné době realizuje třetí ročník projektu zaměřeného na dekarbonizaci automobilového průmyslu v České republice. Chceme navázat na naše zkušenosti a posunout tuto práci dále s cílenějším přístupem. Zaměříme se na tři hlavní oblasti, které jsme identifikovali jako klíčové části pro přechod na čistší druhy dopravy:

 • technologické výzvy - kritické suroviny, dodavatelské řetězce baterií, těžká nákladní vozidla
 • otázky sociální spravedlnosti - spravedlivý přechod automobilového průmyslu, rekvalifikace pracovníků, investice
 • komunikace ekologického přechodu a politik - porozumění názorům veřejnosti, budování kapacit pro novináře a komunikátory

Cíle projektu:

 • umožnit účinnou dekarbonizaci automobilového průmyslu v České republice
 • spolupracovat s klíčovými zainteresovanými stranami v oblasti automobilového průmyslu a dekarbonizace s cílem překlenout propast mezi tvůrci politik, odbory a podniky
 • zlepšit způsob, jakým je zelená transformace komunikována českými médii
 • poskytovat fakticky podložená doporučení zúčastněným stranám zapojeným do procesu dekarbonizace
 • pokračovat ve spolupráci s dalšími českými i mezinárodními nevládními organizacemi a think-tanky, které se zabývají klimatickými politikami, a poskytovat jim své odborné znalosti v oblasti silniční dopravy

Aktivity: 

 • vypracování nejméně dvou politických dokumentů zaměřených na socioekonomické aspekty dekarbonizace automobilového průmyslu (spravedlivý přechod, rekvalifikace pracovníků, investiční potřeby) a technické výzvy transformace (dodavatelské řetězce baterií, kritické suroviny)
 • uspořádání dvou odborných kulatých stolů, na nichž se sejdou zúčastněné strany z veřejného a soukromého sektoru
 • účast na advokačních setkáních, konferencích a webových seminářích
 • uspořádání semináře pro novináře a odborníky na komunikaci s cílem budovat kapacity v oblasti témat souvisejících s ekologickou transformací
 • shromažďování přímých poznatků o automobilovém odvětví prostřednictvím studijních návštěv regionů s vysokou koncentrací automobilové výroby
 • pravidelné informování o naší práci prostřednictvím sociálních médií, článků, komentářů, rozhovorů a podcastů

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské klimatické nadace.  

#dekarbonizace #automobilový průmysl

Katarína Svitková
Výzkumná spolupracovnice

Odbornost: klimatická politika, udržitelnost, městské vládnutí a politika resilience měst, bezpečnostní politika, mezinárodní vysokoškolské vzdělávání

Tatiana Mindeková
Projektová manažerka / Analytička
Jonathan Lyons
Výzkumný pracovník
Rebeka Hengalová
Výzkumná pracovnice
Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředíInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org