Stanovisko DEMAS k otevřenému dopisu o vztazích ČR a Číny

Dovolujeme si sdílet společné stanovisko členů DEMAS v reakci na otevřený dopis prezidenta, premiéra a předsedů obou komor parlamentu o vztazích ČR a Číny, kterým reagovali na přijetí Jeho Svatosti Dalajlamy některými vládními činiteli.

DEMAS vydal stanovisko v reakci na otevřený dopis prezidenta, premiéra a předsedů obou komor parlamentu o vztazích ČR a Číny, kterým reagovali na přijetí Jeho Svatosti Dalajlamu některými vládními činiteli.

EUROPEUM se připojuje ke společnému stanovisku členů DEMAS, protože i my věříme, že Česká republika si má určovat svou zahraniční politiku autonomně.

DEMAS je nezávislá platforma, která od svého vzniku v roce 2008 sdružuje 11 českých nevládních organizací věnujících se podpoře demokratizace, lidských práv či občanské společnosti.

Stanovisko je ke stažení pomocí tlačítka PDF napravo.

#DEMAS #zahraniční politika #Čína #DalajlamaInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org