Ekonews: Czech industry must turn green to survive, says expert

Last August, a decision was made that may be one of the most important steps in the fight against climate change this decade. Relatively unnoticed, the United States Congress voted to pass the Inflation Reduction Act. This is a massive investment package that could fundamentally affect the way Europe and other countries have approached the green transformation to date.

"Přechod na čisté technologie, jejich výzkum, vývoj i výroba, už nemůžou být vnímány čistě jako otázka snižování emisí, ale i jako otázka udržení konkurenceschopnosti na globálním trhu. Zelený závod začal a Česká republika by měla zbystřit."

 You can read the full article by our senior researcher Kateřina Davidová here.

#Industry #Czech Republic #EU

Kateřina Davidová
Senior Research Fellow

Expertise: EU climate and energy policy, environmental protection

Related articlesEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org