ČRo Plus | This year's European Parliament elections are crucial

How could the European Parliament change after the elections? How much could the direction of the European Union change? And in which countries could the elections be groundbreaking? Viktor Daněk, Deputy Director of EUROPEUM Institute, commented for Czech Radio Plus.

Zjistit více

ČRo Plus | Letošní volby do Evropského parlamentu jsou zásadní

Jak by se po volbách mohl proměnit Evropský parlament? Jak moc by se mohlo změnit směřování Evropské unie? V jakých zemích by mohly být volby převratné? Pro Český rozhlas Plus komentoval Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM.

Zjistit více

ČRo Plus | New Far-Right Political Group? Giorgia Meloni Will Impact Post-Election Status Quo

Is there a possibility of the emergence of an extreme right-wing political group in the European Parliament? Could it influence European affairs? What impact could Italian Prime Minister Giorgia Meloni have on the status quo? Who is attempting to gain her favor and other questions are answered in an interview for ČRo Plus by Viktor Daněk, Deputy Director of EUROPEUM Institute.

Zjistit více

ČRo Plus | Nová krajně pravicová frakce? Na status quo po volbách bude mít vliv Giorgia Meloni

Existuje možnost vzniku krajně pravicové frakce? Mohla by ovlivňovat evropské dění? Jaký vliv by mohla mít na status quo italská premiérka Giorgia Meloni? Kdo všechno se snaží získat její přízeň a na další otázky odpovídá v rozhovoru pro ČRo Plus Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM.

Zjistit více

ČRo Plus | Spanish and Irish recognition of an independent Palestinian state

Spain and Ireland are working closely together on a joint move towards the recognition of an independent Palestinian state. Recognition is expected to take place on 21 May. They see this move as an expression of support for a two-state solution to the conflict between Israelis and Palestinians. Viktor Daněk, Deputy Director of EUROPEUM Institute, commented on this issue for Czech Radio.

Zjistit více

ČRo Plus | Uznání samostatného palestinského státu Španělskem a Irskem

Španělsko a Irsko úzce spolupracují na společném postupu směrem k uznání samostatného palestinského státu. K tomu by mělo dojít 21. května. Tento krok považují za vyjádření podpory dvoustátnímu řešení konfliktu mezi Izraelci a Palestinci. Problematiku komentoval pro ČRo Plus Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM.

Zjistit více

ČRo Plus | EU will regulate fast fashion platform Shein

Chinese clothing and accessories company Shein has been included by the European Commission among the large platforms regulated by the EU's Digital Services Regulation. The company now has four months to comply with the stricter rules. Rebeka Hengalová, a researcher at the EUROPEUM Institute, commented for Czech Radio Plus.

Zjistit více

ČRo Plus | Nařízení EU bude regulovat fast fashion platformu Shein

Čínskou společnost Shein Evropská komise zařadila mezi velké platformy, které upravuje unijní nařízení o digitálních službách. Společnost, která prodává oblečení a doplňky má nyní čtyři měsíce na to, aby přísnější pravidla splnila. Komentář pro Český rozhlas přidala Rebeka Hengalová, výzkumná pracovnice Institutu EUROPEUM.

Zjistit více

CNN Prima News | The European Army and the position of the Defense Commissioner

The next European Commission should have a new Commissioner for Defense. There is speculation that this position could go to the Czech Republic. However, some European politicians, such as French President Emmanuel Macron, are calling directly for the creation of European army. But what are the pitfalls of the project? Vít Havelka, a research fellow at EUROPEUM Institute, talked about the usefulness and possibilities for CNN Prima News.

Zjistit více

CNN Prima News | Jednotná evropská armáda a pozice komisaře pro obranu

Příští Evropská komise by měla mít nový post komisaře pro obranu. Spekuluje se o tom, že by tato pozice mohla připadnout Česku. Někteří evropští politici, jako například francouzský prezident Emmanuel Macron, však volají přímo po vytvoření společné evropské armády. Jaká úskalí ale projekt má? O jeho užitečnosti a možnostech mluvil pro CNN Prima News Vít Havelka, výzkumný pracovník Institutu EUROPEUM.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org