ČRo Plus: What can we expect from the protests in Belegrade?

Our senior researcher Jana Juzová commented on the protests in Belgrade for Ranní Plus Český Rozhlas.

Zjistit více

ČRo Plus: Co očekávat od protestů v Bělehradě?

Naše seniorní výzkumná pracovnice Jana Juzová se pro Ranní Plus Českého Rozhlasu vyjádřila k protestům v Bělehradě.

Zjistit více

CRo Plus: Voters will make a final decision about the Turkish president in 14 days

Turkish President Recep Tayyip Erdogan is currently leading the election over opposition candidate Kemal Kiliçdaroglu. But the voters will decide on the Turkish president in 14 days. Žiga Faktor, head of the Brussels office of the EUROPEUM Institute for European Politics, commented on the course of the elections for Český Rozhlas Plus.

Zjistit více

ČRo Plus: O tureckém prezidentovi voliči definitivně rozhodnou za 14 dní

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zatím vede ve volbách nad opozičním kandidátem Kemalem Kiliçdarogluem. O tureckém prezidentovi ale voliči definitivně rozhodnou za 14 dní. K průběhu voleb se pro Český rozhlas Plus vyjádřil vedoucí bruselské kanceláře Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Žiga Faktor.

Zjistit více

ČRo Plus: Events around Ukraine and Russia

Events around Ukraine and Russia, and the new 11th sanctions submitted by the European Union. The EU has submitted these sanctions to its member states and our researcher Zuzana Stuchlíková comments on the situation.

Zjistit více

ČRo Plus: Dění kolem Ukrajiny a Ruska

Dění kolem Ukrajiny a Ruska, a nové v pořadí 11. sankce předložené Evropskou unií. EU tyto sankce předložila svým členským státům a tuto situaci komentuje naše výzkumná pracovnice Zuzana Stuchlíková.

Zjistit více

ČRo Plus: According to the German Chancellor, Ukraine or Moldova belong in the European Union...

According to the German Chancellor, Ukraine and Moldova belong to the European Union. According to Olaf Scholz, this is in the direct interest of the EU-27. Europe Day is celebrated on 9 May. On 9 May 1950, the then French Foreign Minister Robert Schuman made a declaration that became the basis for peaceful cooperation between European countries. Žiga Faktor, head of the Brussels office of EUROPEUM Institute for European Policy, commented on this topic, including Ukraine's accession to the European Union.

Zjistit více

ČRo Plus: Ukrajina nebo Moldavsko patří podle německého kancléře do Evropské unie...

Ukrajina nebo Moldavsko patří podle německého kancléře do Evropské unie. Podle Olafa Scholze je to v přímém zájmu zemí Sedmadvacítky. 9. května se slaví Den Evropy. 9. května roku 1950 totiž tehdejší francouzský ministr zahraničí Robert Schuman přednesl deklaraci, která se stala základem pro mírovou spolupráci mezi evropskými zeměmi. Na toto téma, včetně vstupu Ukrajiny se Evropské unie se vyjádřil vedoucí bruselské kanceláře Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Žiga Faktor.

Zjistit více

ČRo Plus: Accession talks with Ukraine could start this year in Brussels

Our senior researcher Jana Juzová commented on the topic of Ukraine's accession to the European Union. Both President Petr Pavel and Foreign Minister Jan Lipavský of the Pirate Party want to push for it. Did Ukraine get a real promise from the Czech side or a false hope? And how strong is the determination of the member states to accept Ukraine among them?

Zjistit více

ČRo Plus: Přístupové rozhovory s Ukrajinou by mohly v Bruselu začít ještě letos

Naše seniorní výzkumná pracovnice Jana Juzová se vyjádřila k tématu vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Chtějí se o to zasadit prezident Petr Pavel i ministr zahraničí Jan Lipavský z pirátské strany. Dostala Ukrajina z české strany reálný slib, nebo falešnou naději? A jak silné je odhodlání členských zemí Ukrajinu mezi sebe přijmout?

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org